Mozilla:Toolkit

Z Aviary.pl wiki
Skocz do: nawigacja, szukaj

Osoby odpowiedzialne

Zob. L10n:Teams:pl na MozillaWiki

Status lokalizacji

Dashboard

  • compare-locales dla mozilla-1.9.1. Pokazuje, czy wszystko co wymagane w mozilla-1.9.1 jest zlokalizowane.
  • compare-locales dla mozilla-1.9.2. Pokazuje, czy wszystko co wymagane w mozilla-1.9.2 jest zlokalizowane.
  • compare-locales dla mozilla-central. Pokazuje, czy wszystko co wymagane w mozilla-central jest zlokalizowane.
  • Matrix. Pokazuje wszystkie projekty w Aviary.pl, w tym toolkit

Zmiany w polskiej lokalizacji

Zmiany w wersji oryginalnej

Błędy w lokalizacji

Pliki

Przeglądanie i wyszukiwanie

Mozilla Cross Reference

(katalogi dom, netwerk, other-licenses, security, toolkit)

hg web

(katalogi dom, netwerk, other-licenses, security, toolkit)

Słownik

Pobieranie plików z repozytorium

  • Najpierw należy zapoznać się z FAQ
  • Pobieranie plików:

l10n-mozilla-1.9.1:

hg clone http://hg.mozilla.org/releases/l10n-mozilla-1.9.1/pl/

l10n-mozilla-1.9.2:

hg clone http://hg.mozilla.org/releases/l10n-mozilla-1.9.2/pl/

l10n-central:

hg clone http://hg.mozilla.org/l10n-central/pl/
  • Pełna aktualizacja plików:
cd pl
hg pull -u
  • Sprawdzanie listy ostatnich 25 zmian z linii poleceń:
hg log -R ./ -l 25 --keyword "locales/en-US" -M > filename.txt