Novell:Review10.3

Z Aviary.pl wiki
Skocz do: nawigacja, szukaj

Paczka 2

add-on

 "Cannot search for SLP installation sources\n"
 "without having %1 package installed"
 "Nie mozna skanowac w poszukiwaniu zródel instalacji SLP\n"
 "jesli pakiet %1 nie jest zainstalowany"

REV: moze krócej i jasniej "Nie mozna wyszukiwac zródel instalacji SLP jesli pakiet %1 nie jest zainstalowany"


 "Your system needn't have enough memory to use Add-On products\n"
 "in installation. Add-On products can be added later on a running system.\n"
 "\n"
 "Do you want to skip using Add-On products?"
 "System potrzebuje wystarczajacej ilosci pamieci do uzywania produktów\n"
 "dodatkowych w instalacji. Produkty dodatkowe moga byc dodane pózniej w\n"
 "w dzialajacym systemie\n"
 "\n"
 "Pominac uzywanie produktów dodatkowych?"

REV: Needn't have znaczy doslownie "System nie musial miec", ale to chyba sam angielski tekst jest skopany. ;-) Lepiej byloby "System nie posiada ..." no i "Czy" w pytaniu


 "Add-On Module Help\n"
 "------------------\n"
 "\n"
 "To add a new Add-On product via command-line, use this syntax:\n"
 "    /sbin/yast2 add-on URL\n"
 "URL is the path to the Add-On source.\n"
 "\n"
 "Examples of URL:\n"
 "http://server.name/directory/Lang-AddOn-10.2-i386/\n"
 "ftp://server.name/directory/Lang-AddOn-10.2-i386/\n"
 "nfs://server.name/directory/SDK1-SLE-i386/\n"
 "disk://dev/sda5/directory/Product/CD1/\n"
 "cd://\n"
 "dvd://\n"
 "\n"
 "Modul pomocu dodatków\n"
 "------------------\n"
 "\n"
 "Aby dodac nowy produkt dodatkowy poprzez linie polecen, prosze uzyc skladni:\n"
 "    /sbin/yast2 adres dodatku\n"
 "adres dodatku jest sciezka do zródla dodatku.\n"
 "\n"
 "Przyklady adresów:\n"
 "http://nazwa.serwera/katalog/Lang-AddOn-10.2-i386/\n"
 "ftp://nazwa.serwera/katalog/Lang-AddOn-10.2-i386/\n"
 "nfs://nazwa.serwera/katalog/SDK1-SLE-i386/\n"
 "disk://dev/sda5/katalog/Product/CD1/\n"
 "cd://\n"
 "dvd://\n"

REV: literówki, Add-On to chyba nie dodatek (chodzi raczej o produkt)


add-on-creator

REV: ogólnie produkt dodatkowy a nie dodatek :)

 msgid "Signing of the product failed."
 msgstr "Nieprawidlowy podpis cyfrowy produktu."

REV: raczej "Podpisywanie produktu zakonczone niepowodzeniem"

 msgid "Path to content file is missing."
 msgstr "Sciezka do zawartosci pliku nie istnieje."

REV: "plik zawartosci"

 msgid "R&equired pattern"
 msgstr "W&ymagane wzorce"

REV: liczba pojedyncza


autofs

 msgid "You can do it by using the YaST2 ldap modul."
 msgstr "Mozna to wykonac uzywajac modul ldap YaST2."

REV: modulu ldap

 msgid "&Autofs"
 msgstr "&utofs"

REV: zniknelo A ;-)

 "<p><b><big>Initializing autofs Configuration</big></b><br>\n"
 "Please wait...<br></p>\n"
 "<p><b><big>Inicjalizacja konfiguracji autofs</b><br>\n"
 "Prosze czekac...<br></p>\n"

REV: zjadlo tagi...


 "<p><b><big>Aborting Saving:</big></b><br>\n"
 "Abort the save procedure by pressing <b>Abort</b>.\n"
 "</p>\n"
 "<p><b><big>Przerwanie zapisu:</big></b><br>\n"
 "Przerwij zapis naciskajac <b>Przerwij</b>.\n"
 "</p>\n"

REV: tykanie - "Prosze nacisnac przycisk Przerwij aby..."


autoinst

 msgid "Apply Changes to Dialog"
 msgstr "Potwierdz zmiany w dialogu"

REV: "... w oknie dialogowym"

 msgid "delete Dialog"
 msgstr "usun dialog"

REV: dialog > okno dialogowe

 msgid "Question up"
 msgstr "Górne pytanie"

REV: tutaj prawdopodobnie ustawia sie kolejnosc pytan w liscie wiec "Pytanie w góre"

 msgid "can't reuse volume group %1. The volume group does not exist"
 msgstr "nie mozna uzyc ponowanie grupy woluminu %1. Grupa woluminu nie istnieje"

REV: literówka ponowanie i grupa woluminów moze?

base

 "    Options of the [string] type must be written in the form 'option=value'."
 "\n"
 "    Opcje typu string musza byc wprowadzone w formie 'opcja=wartosc'."

REV: raczej typu "ciag znaków" :)

 msgid "An internal error occured when integrating additional workflow."
 msgstr "Wystapil blad wewnetrzny podczas dodawania zadania."

REV: troche niekonkretnie, to jest ciezkie, ale cos w rodzaju " podczas integracji dodatkowego przebiegu" ? (w ciagu powyzej jest workflow=przebieg)

 msgid "SuSEfirewall2 package is not installed, firewall will be disabled."
 msgstr "Pakiet SuSEfirewall2 nie jest zainstalowany, firewall zostanie wylaczony."

REV: firewall to zapora sieciowa


 msgid "Firewall is enabled (<a href=\"firewall--disable_firewall_in_proposal\">disable</a>)"
 msgstr "Zapora sieciowa jest wlaczona(<a href=\"firewall--disable_firewall_in_proposal\">wylaczona</a>)"

REV: tekst w tagach jest poleceniem przeciwnym do stanu czyli "Zapora jest wlaczona (wylacz)"


bootloader

 msgid "%1Set default boot loader location?\n"
 msgstr "%1Ustawia domyslna lokalizacje programu rozruchowego?\n"

REV: ten string jest podejrzany (czy czasem sobie sklejania ReSet nie robia). Mamy tu pytanie, wiec "Ustawic domyslna...?"

cd-creator

 "The source does not support architecture of this machine (%1).\n"
 "Select another source."
 "Zródlo nie wspiera architektury tego komputera (%1).\n"
 "Prosze wybrac inne zródlo."

REV: "zródlo nie wspiera", to kiepsko brzmi. Lepiej "Zródlo nie obsluguje"

 msgid "Signing the Product on the Medium"
 msgstr "Podpisywanie produktu na medium instalacyjnym"

REV: medium - lepiej nosnik :)

 msgid "Selected %1 packages"
 msgstr "Wybrano %1 pakietów"

REV: jak nie ma formy l. mnogiej to bezpieczniej dac: "Wybrano pakietów: %1"

control-center

 msgid "Log files written successfully."
 msgstr "Logi zapisane pomyslnie."

REV: Dzienniki a nie logi :)

dhcp-server

 "Selected network interface has currently no configuration (no assigned IP address \n"
 "and netmask). Using it in DHCP server configuration may not work.\n"
 "Really use this interface?"
 "Wybrany interfejs sieciowy nie jest skonfigurowany (nie jest przypisany do adresu IP i maski sieci). Serwera DHCP uzyty z  
 tym interfejsem moze nie dzialac prawidlowo.\n"
 "Uzyc tego interfejsu?"

REV: raczej "interfejs nie ma przypisanego adresu i maski" a nie na odwrót :)

 msgid "DHCP Server Start-Up Arguments"
 msgstr "Argumenty uruchamiania serwera DHCP"

REV: raczej parametry, a nie argumenty