Novell:Słownik

Z Aviary.pl wiki
Skocz do: nawigacja, szukaj

Słownik Novella:

Źródło Novell Polska iTerm

www, web

strona, serwis, adres, Internet, inernetowy, witryna
zalecenie lionbridge: zwracać uwagę na kontekst, nie tłumaczyć automatycznie Web na Internet.

sieć Web, witryna sieci Web, itd.

web browser

przeglądarka internetowa
(zalecenie lionbridge)

przeglądarka Web

upgrade protection

ubezpieczenie wersji

ochrona uaktualnieniowa
zalecenie lionbridge

desktop

komputer biurowy, komputer PC, desktop
zalecenie lionbridge: zależnie od kontekstu - pulpit, komputer stacjonarny

pulpit, stacja robocza (desktop management - zarządzanie stacjami roboczymi)

reseller

partner handlowy, sprzedawca
zalecenie lionbridge: sprzedawca

sprzedawca, odsprzedawca

open source

otwarty kod źródłowy, open source
zalecenie lionbridge: używać określeń typu - oprogramowanie z otwartym kodem źródłowym, chyba że kontekst jest zdecydowanie inny

otwarty kod źródłowy (oprogramowanie o otwartym kodzie źródłowym)

policy

reguły, założenia
zalecenie lionbridge: zasady, w niektórych zastosowaniach (NDS/ZenWorks) przyjęto założenia

założenia (tylko) (więc: założenia wyszukiwania, dystrybucja oparta na założeniach itd.)

instant messaging

komunikator
zalecenie lionbridge: komunikator tylko w przypadku programu do instant messaging; samo instant messaging jest przesyłaniem wiadomości

przesyłanie wiadomości błyskawicznych

blade server

nie ma zaleceń własnych, w BTInfo stosujemy „serwer typu blade”, „serwer modułowy”
zalecenie lionbridge: serwer modułowy

serweromoduł [straszny potworek]

developer

nie ma zaleceń własnych
zalecenie lionbridge: deweloper, chyba że z kontekstu wynika, że chodzi o programistę albo projektanta - wtedy tak rozgraniczyć

deweloper (tylko - może warto wprowadzić synonimy, np. programista?)