Obowiązki i cele

Z Aviary.pl wiki
Skocz do: nawigacja, szukaj
 • Poniższa lista zawiera zbiór obowiązków i celów dla wybranych projektów (docelowo dla wszystkich), którymi się zajmujemy
 • Każdy projekt ma stronę wiki (patrz przykładowa strona wiki projektu), która zawiera informacje:
 1. Tabelę z listą osób odpowiedzialnych, która zawiera informacje:
  1. Nazwa pełnionej funkcji
  2. Imię i nazwisko
  3. Stan i data ostatniej aktualizacji
  4. Inne informacje - wedle uznania kierownika projektu
 2. Częstotliwość aktualizacji tabelki. Częstotliwość aktualizacji określa kierownik projektu. Nie może to być rzadziej niż raz na kwartał
 3. Kiedy tabela musi być zaktualizowana - przedział czasu, kiedy każda osoba w projekcie musi choć raz dokonać aktualizacji danych
 4. Odnośnik do strony Obowiązki i cele
 5. Legendę z kolorami - skrót informacji na stronie Obowiązki i cele
 • Każda osoba przypisana do danego projektu wypełnia ww. tabelę nie rzadziej niż założona przez kierownika projektu częstotliwość aktualizacji. Robi to w wyznaczonym przez kierownika projektu przedziale czasowym
 1. W celu określenia właściwego statusu (koloru) każdy weryfikuje cele i obowiązki podane poniżej z rzeczywistością
 2. Cel jest zrealizowany, jeśli wszyscy warunki na liście w zielonej ramce są spełnione
 • Kierownik projektu uaktualnia Matriksa raz na 6 miesiący, na podstawie danych od ludzi (z ww. tabeli), z którymi pracuje


Mozilla (wszystkie projekty)

Kierownik

Obowiązki

 • Organizuje pracę ludzi przypisanych do projektu
 • Czuwa nad właściwym tempem prac
 • W razie potrzeby zgłasza zapotrzebowanie na nowych ludzi do projektu
 • Odpowiada za przygotowanie projektu do wydania na czas
 • Odpowiada za stronę wiki projektu

Cel

 • Polska wersja alfa, beta (o ile takie są planowane i o ile Mozilla decyduje się na wydawanie wersji zlokalizowanych), wersja kandydująca (release candidate) i finalna wersja (release) jest wydawana równocześnie z amerykańską (en-US). W przypadku wspólnych komponentów (np. toolkitu) - są one gotowe na wydanie ww. wersji.
 • Lokalizacja wszystkich gałęzi jest wykonywana na bieżąco lub opóźnienie wynosi nie więcej niż 4 tygodnie (w przypadku wspólnych komponentów np. toolkitu - 2 tygodnie)
 • Kontrola jakości wszystkich gałęzi jest wykonywana na bieżąco lub opóźnienie wynosi nie więcej niż 4 tygodnie (w przypadku wspólnych komponentów np. toolkitu - 2 tygodnie)
 • Strona wiki projektu zawiera aktualne informacje

Specjalista ds. jakości

Obowiązki

 • Weryfikuje na bieżąco wszystkie zmiany wprowadzone przez tłumaczy (np. wykorzystując bonsai-l10n.mozilla.org)
 • Sprawdza, czy wszystkie wymagane zmiany, które zostały wprowadzone w wersji oryginalnej, zostały wprowadzone w wersji polskiej
 • Zgłasza błędy na bugs.aviary.pl, w razie konieczności na bugzilla.mozilla.org
 • Opiniuje łatki naprawiąjące błędy (bugs.aviary.pl, bugzilla.mozilla.org)

Cel

 • Została wykonana kontrola jakości, pozwalająca na wydanie wersji alfa, beta (o ile takie są planowane i o ile Mozilla decyduje się na wydawanie wersji zlokalizowanych), wersji kandydującej (release candidate) i wersji finalnej (release) w terminie wymaganym przez Mozillę. W przypadku wspólnych komponentów (np. toolkitu) - są one gotowe na wydanie ww. wersji.
 • Kontrola jakości wszystkich gałęzi jest wykonywana na bieżąco lub opóźnienie wynosi nie więcej niż 4 tygodnie (w przypadku wspólnych komponentów np. toolkitu - 2 tygodnie)

Tester

Obowiązki

 • Wykonuje testy (litmus.mozilla.org) we wszystkich kategoriach, przed wydaniem wersji wersji kandydującej (release candidate) lub/i wersji finalnej (release)
 • Zgłasza błędy na bugs.aviary.pl, w razie konieczności na bugzilla.mozilla.org
 • Na bieżąco testuje produkt

Cel

 • Przed wydaniem wersji kandydującej (release candidate) i/lub wersji finalnej (release) zostało wykonanych 80% przydzielonych testów we wszystkich kategoriach (nie dotyczy toolkitu)
 • Jeśli do wydania wersji RC lub finalnej zostało 7 lub mniej dni - wszystkie znalezione błędy zostały zgłoszone
 • Jeśli do wydania wersji RC lub finalnej zostało więcej niż 7 dni - wszystkie znalezione błędy zostały zgłoszone lub opóźnienie w zgłaszaniu błędów wynosi nie więcej niż 4 tygodnie (w przypadku wspólnych komponentów np. toolkitu - 2 tygodnie)

Tłumacz

Obowiązki

 • Na bieżąco tłumaczy produkt/moduł produktu

Cel

 • Wszystkie przydzielone tłumaczenia są gotowe na wydanie wersji alfa, beta (o ile takie są planowane i o ile Mozilla decyduje się na wydawanie wersji zlokalizowanych), wersji kandydującej (release candidate) i wersji finalnej (release) w terminie wymaganym przez Mozillę. W przypadku wspólnych komponentów (np. toolkitu) - są one gotowe na wydanie ww. wersji.
 • Lokalizacja wszystkich gałęzi jest wykonywana na bieżąco lub opóźnienie wynosi nie więcej niż 4 tygodnie (w przypadku wspólnych komponentów np. toolkitu - 2 tygodnie)


SUSE Linux Enterprise i inne projekty komercyjne

Kierownik

Obowiązki

 • Uzgadnia sprawy organizacyjne i finansowe z zleceniodawcą.
 • Organizuje pracę osób biorących udział w pracach.
 • Czuwa nad właściwym tempem i przebiegiem prac.
 • Utrzymuje kontakt ze zleceniodawcą w czasie realizacji zlecenia.
 • W razie potrzeby zgłasza zapotrzebowanie na nowe osoby, ewentualnie wyklucza z prac osoby biorące w nich udział, po konsultacji z zastępcą.
 • W razie potrzeby przejmuje - w miarę swoich możliwości - obowiązki zastępcy w zakresie spraw technicznych lub powołuje na zastępstwo inną osobę z Zespołu.
 • Odpowiada za jakość wykonanych prac.
 • Odpowiada za terminowe i zgodne z zamówieniem oddanie zlecenia.
 • Po zrealizowaniu zlecenia dokonuje jego rozliczenia ze zleceniodawcą oraz z osobami biorącymi udział w pracach.
 • Odpowiada za stronę wiki projektu.

Cel

 • Terminowe wykonanie zlecenia, zgodnie z oczekiwaniami i wytycznymi zleceniodawcy oraz wewnętrznymi standardami Aviary.pl.

Zastępca kierownika

Obowiązki

 • Wspólnie z kierownikiem organizuje pracę osób biorących udział w pracach.
 • Odpowiada za całokształt zagadnień technicznych i programistycznych, związanych z zleceniem.
 • Wespół z kierownikiem zgłasza zapotrzebowanie na nowe osoby, ewentualnie wnioskuje o wykluczenie z prac osób biorących w nich udział.
 • W razie potrzeby przejmuje wymienione wyżej obowiązki kierownika, związane z realizacją bieżących zleceń.
 • Wespół z kierownikiem odpowiada za jakość wykonanych prac.

Cel

 • Terminowe wykonanie zlecenia, zgodnie z oczekiwaniami i wytycznymi zleceniodawcy oraz wewnętrznymi standardami Aviary.pl.

Korektor

Obowiązki

 • Dokonuje weryfikacji zlecenia pod kątem zgodności z wymaganiami zleceniodawcy i wewnętrznymi standardami Aviary.pl, w terminie określonym przez kierownika projektu lub jego zastępcę.
 • Przeprowadza korektę błędów językowych, gramatycznych, stylistycznych, interpunkcyjnych i innych.
 • Sporządza raporty dotyczące jakości tłumaczeń.

Cel

 • Wykonanie korekty w terminie określonym przez kierownika projektu, w sposób zgodny z wytycznymi zleceniodawcy oraz wewnętrznymi standardami Aviary.pl.

Tłumacz

Obowiązki

 • Wykonuje i oddaje powierzone prace w terminie określonym przez kierownika projektu lub jego zastępcę, zgodnie z wytycznymi zleceniodawcy i wewnętrznymi standardami Aviary.pl oraz poleceniami kierownika i zastępcy.
 • Po złożeniu deklaracji udziału w pracach pozostaje do dyspozycji przez cały czas realizacji zlecenia.
 • Z wyprzedzeniem informuje o okolicznościach siły wyższej, powodujących / mogących spowodować jego niedostępność.

Cel

 • Wykonanie tłumaczenia w terminie określonym przez kierownika projektu, w sposób zgodny z wytycznymi zleceniodawcy oraz wewnętrznymi standardami Aviary.pl.

Inne projekty

Kierownik

Obowiązki

 • TBD

Cel

 • TBD

Specjalista ds. jakości

Obowiązki

 • TBD

Cel

 • TBD

Tester

Obowiązki

 • TBD

Cel

 • TBD

Tłumacz

Obowiązki

 • TBD

Cel

 • TBD