Przyjmowanie nowych osób

Z Aviary.pl wiki
Skocz do: nawigacja, szukaj

Spisany poniżej sposób postępowania dotyczy osób, które pozytywnie przeszły proces rekrutacji.


Zasady

 1. Każdy nowy członek Aviary.pl przyjmowany jest początkowo na 6-miesięczny okres próbny.
 2. Osoba na okresie próbnym ma takie same prawa i obowiązki jak pozostali członkowie z wyjątkiem:
  1. Nie może brać udziału w głosowaniach.
 3. Każdy członek na próbie ma swojego opiekuna, który pomaga mu przez okres próbny.
 4. Osoba na okresie próbnym powinna wziąć udział w spotkaniu zespołu, które odbywa się w trakcie okresu próbnego. Spotkania takie odbywają się dwa razy w roku w różnych miejscach w Polsce (czasem również za granicą). Spotkanie jest darmowe, włącznie z kosztami dojazdu, zakwaterowania i wyżywienia, które są refundowane.
 5. Opiekun osoby na okresie próbnym, w ciągu 7 dni po zakończeniu tego okresu:
  1. podsumowuje jej pracę, dokonując rzeczowej oceny, ocenę tę wysyła mailem na team#aviary.pl
  2. zgłasza błąd w bugs.aviary.pl - Zespół Aviary.pl > Głosowania > Ogólne o tytule "Przyjęcie do zespołu: X Y", gdzie X - imię, Y - nazwisko ocenianej osoby.
 6. Osoba oceniana ustosunkowuje się do oceny opiekuna w ciągu 7 dni, wysyłając maila na team#aviary.pl. Zamiast tego, może sama zrezygnować z członkostwa i poprosić o nieprzeprowadzenie głosowania. Po upływie 14 dni od momentu dokonania oceny przez opiekuna zarząd ogłasza rozpoczęcie głosowania, wysyłając maila na team#aviary.pl. Głosowanie trwa 7 dni.
 7. Głosowanie w sprawie przyjęcia do zespołu osoby na okresie próbnym jest pseudotajne - oddanie głosu odbywa się przez wysłanie odpowiedzi na e-mail zarządu. Można oddać głos:
  1. ZA - oznacza zgodę na przyjęcie do zespołu.
  2. PRZECIW - oznacza brak zgody na przyjęcie do zespołu.
  3. WSTRZYMUJĘ SIĘ - oznacza brak zdecydowania.
 8. W przypadku głosów ZA i WSTRZYMUJĘ SIĘ zalecane jest uzasadnienie swojego głosu. Każdy głos PRZECIW musi być obowiązkowo uzasadniony.
 9. Wynik głosowania:
  1. Najwięcej głosów ZA - osoba zostaje przyjęta do zespołu, ww. bug zostaje przypisany do osoby, która zakłada przyjmowanej osobie brakujące konta (np. kontro dostępu do intrawiki).
  2. Najwięcej głosów PRZECIW - osoba nie zostaje przyjęta do zespołu, traci wszelkie uprawnienia, konta przyznane na czas okresu próbnego, ww. bug zostaje rozwiązany jako INVALID.
  3. Najwięcej głosów WSTRZYMUJĘ SIĘ - okres próbny zostaje przedłużone o kolejne 6 miesięcy, ww. bug czeka na kolejne głosowanie za 6 mies.
  4. Jeśli żadne z głosów nie przeważają (np. taka sama liczba głosów ZA i PRZECIW) - wynik głosowania traktuje się tak, jakby oddano najwięcej głosów WSTRZYMUJĘ SIĘ.
  5. Głos PRZECIW bez uzasadnienia jest nieważny. Głos inny niż ZA, PRZECIW lub WSTRZYMUJĘ SIĘ jest nieważny. Głos oddany po terminie głosowania jest nieważny.
  6. Wyniki głosowania zarząd ogłasza w zgłoszonym wcześniej przez opiekuna bugu. Dodatkowo na team#aviary.pl zostają wysłane wszystkie uzasadnienia głosów, bez podania ich autorów.


Konta

Konta zakładane są po przyjęciu osoby na okres próbny. Osoba prowadząca proces przyjmowania nowej osoby zgłasza bug w sprawie założenia kont (o tytule: „Założenie kont: Imię Nazwisko”) z zaznaczoną opcją „Grupa osób mających dostęp do błędów ukrytych” lub przyjmowaną osobą wymienioną w polu "CC List" (jeśli ma już konto na bap). W zgłoszeniu należy poprosić o:

 1. Założenie konta e-mail w formie inazwisko@aviary.pl i dodanie go grupy team@
 2. Dopisanie do innych grup (opcjonalnie)
 3. Założenie aliasu, np. nick@aviary.pl (opcjonalnie)
 4. Aktualizację http://wiki.aviary.pl/Aliasy_pocztowe (po wykonaniu powyższych)
 5. Założenie konta wiki (domyślna nazwa użytkownika to „Imię Nazwisko”, można wskazać inną)
 6. Dodanie do szablonu stand-upów: http://wiki.aviary.pl/Szablon:Standup
 7. Założenie konta na etherpadzie (persona, inazwisko@aviary.pl)
 8. Założenie konta na bap i przypisanie do niego zgłoszenia (celem weryfikacji).

Jeśli osoba nie posiada jeszcze konta na bap (lepiej!) w zgłoszeniu należy podać adres e-mail na który zostaną wysłane informacje dotyczące logowania do poczty w domenie @aviary.pl.


Przydatne informacje