Usuwanie osób z zespołu

Z Aviary.pl wiki
Skocz do: nawigacja, szukaj

Zasady

Usuwanie z powodu nieaktywności

Każdy osoba z zespołu może być z niego usunięta, w sytuacji gdy:

 1. Jest nieaktywna przez pół roku. Osoba nieaktywna to taka, która w ciągu pół roku
  1. Nie odpowiedziała na żaden e-mail lub
  2. Nie uczestniczyła w żadnym stand-upie (brak wpisu na wiki) lub
  3. Nie wykonywała żadnej pracy w zespole
 2. Osoba taka po pół roku nieaktywności może otrzymać ostrzeżenie, wysyłane e-mailem, z wezwaniem do poprawy w ciągu 30 dni. W ciągu 30 dni ostrzeżenie jest ponawiane dwukrotnie. Brak poprawy (a w szczególności: brak reakcji) powoduje usunięcie z zespołu

Usuwanie z powodu zaniedbywania obowiązków lub działania szkodzącemu zespołowi

Każdy osoba z zespołu może być z niego usunięta, w sytuacji gdy:

 1. Dowolna osoba z zespołu poprosi o jej usunięcie - zgłasza błąd w bugs.aviary.pl - Zespół Aviary.pl > Głosowania > Ogólne o tytule "Usunięcie z zespołu: X Y", gdzie X - imię, Y - nazwisko usuwanej osoby. W opisie błędu musi uzasadnić swoje zgłoszenie.
 2. Przeprowadzane jest głosowanie
 3. Głosowanie w sprawie usunięcia z zespołu jest jawne - oddanie głosu odbywa się przez wysłanie odpowiedzi na e-mail zarządu. Można oddać głos:
  1. ZA - oznacza zgodę na usunięcie z zespołu.
  2. PRZECIW - oznacza brak zgody na usunięcie z zespołu.
  3. WSTRZYMUJĘ SIĘ - oznacza brak zdecydowania.
 4. W przypadku głosów PRZECIW i WSTRZYMUJĘ SIĘ zalecane jest uzasadnienie swojego głosu. Każdy głos ZA musi być obowiązkowo uzasadniony.
 5. Wynik głosowania:
  1. Co najmniej 2/3 głosów ZA - osoba zostaje usunięta z zespołu, ww. bug zostaje przypisany do osoby, która usuwa osobie konta (pocztowe i intrawiki).
  2. Inny wynik - osoba nie zostaje usunięta z zespołu, ww. bug zostaje rozwiązany jako INVALID.
  3. Głos ZA bez uzasadnienia jest nieważny. Głos inny niż ZA, PRZECIW lub WSTRZYMUJĘ SIĘ jest nieważny. Głos oddany po terminie głosowania jest nieważny.
  4. Wyniki głosowania zarząd ogłasza w zgłoszonym wcześniej przez kogoś bugu.
 6. Osoby, które miały 2-letni lub dłuższy staż w zespole mogą być wpisane na listę byłych członków zespołu, o ile wyrażą na to zgodę. W szczególnych sytuacjach jako wymóg można przyjąć krótszy staż, jednak nie krótszy niż roczny.

Usunięcie kont

Po odejściu lub usunięciu osoby z zespołu Zarząd ma obowiązek zgłosić buga (o tytule: „Usunięcie konta: Imię Nazwisko”) w sprawie usunięcia kont byłego członka. W zgłoszeniu należy poprosić o:

 1. Usunięcie konta inazwisko#aviary.pl i jego aliasów z wszystkich grup
 2. Aktualizację http://wiki.aviary.pl/Aliasy_pocztowe (po wykonaniu punktu pierwszego)
 3. Usunięcie konta inazwisko#aviary.pl z aviarypl.etherpad.mozilla.org
 4. Zablokowanie konta inazwisko#aviary.pl na wiki.aviary.pl
 5. Zmiana adresu konta na bugs.aviary.pl z inazwisko#aviary.pl na inazwisko#ex.aviary.pl
 6. Usunięcie konta inazwisko#aviary.pl z www.aviary.pl (ewentualnie zmiana na inazwisko#ext.aviary.pl, jeśli usunięcie nie jest możliwe)
 7. Usunięcie z listy http://www.aviary.pl/o-nas/sklad/
 8. Usunięcie z szablonu stand-upów: http://wiki.aviary.pl/Szablon:Standup
 9. Usunięcie z listy najbliższego stand-upu
 10. Całkowite usunięcie konta inazwisko#aviary.pl i jego aliasów, usunięcie go z grupy team# oraz aktualizację http://wiki.aviary.pl/Aliasy_pocztowe (po 3 miesiącach od zgłoszenia błędu)