Wybory zarządu

Z Aviary.pl wiki
Skocz do: nawigacja, szukaj

Czekamy na zarejestrowanie stowarzyszenia w sądzie. Po zarejestrowaniu stowarzyszenia zarząd zaproponuje nowy sposób organizacji wyborów.

Organizacja wyborów

 1. Organizacja wyborów jest obowiązkiem zarządu.
 2. W wyborach wybiera się przewodniczącego zarządu i przewodniczącego komisji rewizyjnej.
 3. Zarząd najpóźniej 14 dni przed głosowaniem zgłasza błąd w sekcji Aviary.pl > Głosowania o tytule "Wybory przewodniczącego zarządu i przewodniczącego komisji rewizyjnej - RRRR-MM-DD", gdzie RRRR-MM-DD to data głosowania.
 4. Głosowanie jest tajne i odbywa się w przedostatnim dniu copółrocznego spotkania zespołu o godz. 16

Zgłaszanie kandydatur

 1. Kandydaci, którzy mają prawo głosu, wpisują się w bugu wyborów podając na które stanowisko chcą kandydować.
 2. Termin zgłaszania kandydatów upływa 12 godzin przed rozpoczęciem głosowania.

Oddawanie głosów

 1. Obecni na spotkaniu wspólnie wybierają skrutatora - osobę, która zbierze i przeliczy głosy. Skrutatorem nie może być osoba kandydująca w wyborach. W przypadku braku porozumienia w wyborze skrutatora - zostaje ona wybrana losowo spośród obecnych, uprawnionych do głosowania osób (z wyłączeniem osób kandydujących).
 2. Prawo głosu mają wszyscy członkowie zespołu, z wyjątkiem osób będących na okresie próbnym (zgodnie z zasadami przyjmowania nowych osób).
 3. Uprawnieni do głosowania, którzy nie mogą w nim uczestniczyć, mogą upoważnić do oddania swojego głosu osobę obecną na spotkaniu. Muszą to zrobić najpóźniej na godzinę przed rozpoczęciem głosowania wpisując w bugu dot. wyborów imię i nazwisko osoby, którą upoważniają.
 4. Każdy głosujący oddaje dwa głosy: na przewodniczącego zarządu oraz przewodniczącego komisji rewizyjnej.
 5. Ważny głos to głos oddany na jednego kandydata.

Ogłoszenie wyników

 1. Wygrywa kandydat, na którego oddano najwięcej głosów.
 2. W przypadku nierozstrzygającego wyniku przeprowadzana jest kolejna tura głosowania. Do kolejnej tury przechodzą jedynie kandydaci, którzy uzyskali największą, równą liczbę głosów. Kolejne tury przeprowadza się do skutku (aż do rozstrzygającego wyniku).
 3. Skrutator liczy głosy, ogłasza wyniki wyborów, podaje je w bugu dot. wyborów i zamyka buga.

Przekazanie funkcji

 1. Wybrany przewodniczący zarządu dobiera sobie zastępcę i sekretarza.
 2. Wybrany przewodniczący komisji rewizyjnej dobiera sobie zastępcę.
 3. Nie można być członkiem (w tym przewodniczącym) zarządu i równocześnie członkiem (w tym przewodniczącym) komisji rewizyjnej
 4. Ustępujący zarząd i komisja rewizyjna przekazują funkcje nowo wybranym.

Sytuacje szczególne

Na dane stanowisko zgłosił się tylko jeden kandydat

 1. Głosujący głosują ZA lub PRZECIW kandydatowi. Jeśli większość jest ZA - uznaje się, że kandydat został wybrany. W innych sytuacjach - odbywa się kolejne głosowanie, na takich zasadach, jakie obowiązują w sytuacji, gdyby nie zgłosił się żaden kandydat.

Na dane stanowisko nie zgłosił się żaden kandydat

 1. Głosujący mogą głosować na dowolną spośród wszystkich uprawnionych do głosowania osób w zespole.
 2. W przypadku nierozstrzygającego wyniku obowiązuje procedura, jak w normalnym głosowaniu.
 3. Jeśli wybrana osoba nie zgodzi się pełnić danej funkcji, głosowanie przeprowadzane jest od początku. W nowym głosowaniu głosy oddane na tę osobę są nieważne. Kolejne głosowania przeprowadza się do skutku (aż do rozstrzygającego wyniku).