Zarząd

Z Aviary.pl wiki
Skocz do: nawigacja, szukaj

§1 Zarząd Aviary.pl

 1. Zarząd Aviary.pl składa się z trzech osób: przewodniczącego i mianowanych przez niego zastępcy i sekretarza.
 2. Kadencja Zarządu trwa sześć miesięcy.
 3. Na zjeździe zespołu Aviary.pl odbywającym się przed upływem kadencji Zarządu zespół udziela Zarządowi absolutorium. Zasady quorum wyborczego nie stosuje się do udzielenia absolutorium w trybie normalnym
 4. Zarząd wybierany jest w powszechnych i tajnych wyborach zespołu Aviary.pl. Procedura wyborów określona jest w dokumencie Wybory zarządu.

§2 Organy nadzorcze

 1. Praca zarządu kontrolowana jest przez komisję rewizyjną.
 2. Zespół wybiera komisję rewizyjną, której zadaniem jest:
  • kontrola i nadzór nad pracami Zarządu,
  • interweniowanie w przypadkach niewłaściwego lub opóźnionego działania Zarządu,
  • przejmowanie obowiązków Zarządu w przypadkach losowych,
  • ogłaszanie w przypadkach losowych przedterminowych wyborów Zarządu.
 3. Kadencja Komisji rewizyjnej wygasa po dokonaniu wyboru nowego Zarządu i nowej Komisji rewizyjnej.
 4. Przewodniczący komisji rewizyjnej wybierany jest w powszechnych i tajnych wyborach zespołu Aviary.pl odbywających się bezpośrednio po wyborze Zarządu. Procedura wyborów określona jest w dokumencie Wybory zarządu.