aviary.pl

O AviaryPL

Słowo o nas, czyli kim jesteśmy, czym się zajmujemy i jakie są nasze powiązania z Mozilla Foundation.

Krótki opis

Zespół AviaryPL to grupa programistów i tłumaczy pracujących nad polskimi wersjami produktów Fundacji Mozilla, która swą działalność formalnie rozpoczęła w marcu 2004 r. Celem zespołu AviaryPL jest przygotowywanie spolonizowanych wydań rewolucyjnej przeglądarki internetowej Mozilla® Firefox™ oraz niepowtarzalnego programu do obsługi poczty e-mail i grup dyskusyjnych, Mozilla® Thunderbird™.

We wrześniu 2004 roku zespół AviaryPL stał się oficjalnym zespołem lokalizacyjnym zatwierdzonym przez Fundację Mozilla.

Początki

Grupa znana obecnie jako AviaryPL wyłoniła się spośród członków polskiej społeczności Mozilli pod koniec 2003 roku. Warto podkreślić, że był to dość trudny okres zarówno dla samej Mozilli jak i społeczności wokół niej skupionej. W roku tym Fundacja Mozilla podjęła decyzję, że kolejne wydania jej produktów, do których należą pakiet internetowy Mozilla, przeglądarka Firefox (wtedy znana jako Firebird) oraz klient poczty Thunderbird, będą orientowane na użytkowników końcowych, zamiast, jak miało to wcześniej miejsce, na programistów i beta testerów. Był to zwrot o 180° w polityce firmy, pociągający za sobą szereg konsekwencji, które chyba najbardziej dotknęły zespoły lokalizacyjne.

Lokalizacja to nie tylko tłumaczenie, ale także przystosowanie aplikacji do warunków kraju/regionu, w którym ma być użytkowana. Sęk w tym, że do roku 2003 proces lokalizacji nie był obłożony żadnymi ograniczeniami. Dawało to ogromne pole do popisu osobom z zespołów lokalizacyjnych, które prócz przetłumaczenia interfejsu mogły poprawić kilka błędów jego twórców, a nawet dodać własny kod, dzięki czemu nietworzona z myślą o użytkownikach końcowych aplikacja stawała się bardziej przyjazna dla użytkownika. W takich warunkach MozillaPL.org, będąca centrum Mozilli w Polsce i odpowiedzialna za tłumaczenia produktów Mozilla.org, czuła się jak ryba w wodzie. Od samego początku założeniem jej twórców było publikowanie wydań bazujących na kodzie Mozilli, produktów przemawiających do użytkownika w języku polskim, ale nie będących tylko tłumaczeniami.

Podobne ambicje mieli ludzie związani z Mozillą pochodzący z innych krajów. W rezultacie powstała niezliczona liczba aplikacji przedstawiających się jako produkt Mozilla.org, ale różniących się funkcjonalnością i stabilnością od oryginału. Działo się tak dlatego, że nie było żadnego dokumentu o mocy prawnej, mówiącego co wolno w programie zmienić, a czego nie, jeśli chce się go wydawać pod oryginalną nazwą. Ale to się miało wkrótce zmienić. Fundacja Mozilla, po bitwach prawnych, w wyniku których musiała zmienić nazwę swojej przeglądarki internetowej z Phoenix na Firebird (po roku zaś była zmuszona dokonać kolejnej zmiany, tym razem na Firefox), wraz ze zmianą podejścia do użytkowników postanowiła także zacząć chronić własną markę.

Trudne zmiany

Pod koniec 2003 roku, gdy po zmianach w Mozilla.org nadszedł czas na zmiany w podejściu do swej pracy przez zespoły lokalizacyjne, zaczęły się pojawiać naciski na liderów MozillaPL.org, aby ci:
a) zaczeli publikować na stronie tzw. czyste lokalizacje, czyli tłumaczenia programów + kilka zmian mających na celu przystosowanie produktu do polskich warunków, jak np. zmiana strony startowej czy zakładek, ale bez zmian w kodzie.
b) podjeli kroki, mające na celu poinformowanie większej liczby użytkowników o różnicach pomiędzy wydaniami MozillaPL.org, a oryginalnymi wydaniami.

Rok się kończył, a dokument mówiący co dokładnie robić wolno, a czego nie podczas lokalizacji, nie przybrał nawet formy, którą można by nazwać szkicem. Niemniej jednak mówiło się, że lokalizacje ze zmianami w kodzie nie będą mogły nosić nazwy produktu, na którym bazują. Wydania MozillaPL.org nie miały jeszcze zastępczych nazw, więc tymczasowo, aby móc je rozróżnić od czystych lokalizacji nazwaliśmy je polskimi dystrybucjami od MozillaPL.org.

Z wypełnieniem punktu a) był problem, zespół MozillaPL.org nie był zbyt liczny i brakowało czasu, sił i rąk do pracy, aby się tym zająć. Z rozwiązaniem przyszedł Zbigniew Braniecki, który zaproponował powstanie strony podlegającej MozillaPL.org, na której publikowane by były czyste lokalizacje. Budowaniem tychże wydań w oparciu o tłumaczenie Piotra Barteckiego i Marka Wawocznego (szefów MozillaPL.org) zajmowały by się osoby odpowiedzialne za rozwój strony. I tak oto strona firebird.pl, przemianowana później na firefox.pl, a planowana wcześniej jako polska wizytówka produktu, mająca przekierowywać użytkowników na MozillaPL.org, stała się centrum czystych lokalizacji.

Formalne rozpoczęcie działalności

Gdy w lutym 2004 roku straciliśmy kontakt z jednym z dowodzących MozillaPL.org, przyszłość lokalizacji stanęła pod znakiem zapytania. Zbigniew Braniecki podjął próbę ratowania rozpadającego się projektu i wraz z Markiem Stępniem przejęli na siebie tłumaczenie przeglądarki Firefox. W niedługim czasie dołączył do nich Piotr Komoda, biorąc na siebie tłumaczenie klienta poczty Thunderbird, którym to zajmował się nieoficjalnie od paru miesięcy, publikując zlokalizowane wydania weekly. Wtedy też powstała strona thunderbird.pl, stając się tym samym miejscem, gdzie publikowane są czyste lokalizacje tego klienta poczty.

Pod koniec sierpnia 2004 opublikowany został szkic polityki ochrony znaków towarowych używanych w lokalizacjach - dokumentu opisującego co nam robić wolno, a czego nie, jeśli chodzi o lokalizację. Niedługo potem zyskał on status finalnego, a my musieliśmy zacząć przystosowywać nasze czyste (teraz zwane oficjalnymi) lokalizacje do jego wymogów. Jednym z wymogów tego dokumentu było to, że - aby nadal móc tworzyć oficjalne lokalizacje - musieliśmy się zarejestrować i uzyskać status oficjalnego zespołu lokalizacyjnego. Wysłaliśmy nasze zgłoszenie, a jako nazwę zespołu tworzącego lokalizację przeglądarki Firefox oraz klienta poczty Thunderbird wybraliśmy AviaryPL (Aviary to nazwa drzewa, w którym tworzony jest Firefox oraz Thunderbird - stąd nasza nazwa). Przeszliśmy pomyślnie proces rejestracji i od końca września 2004 AviaryPL jest oficjalnym polskim zespołem lokalizacyjnym! Naszym bezpośrednim zwierzchnikiem jest europejska filia Fundacji Mozilla - Mozilla Europe.

Skład zespołu AviaryPL

W skład zespołu AviaryPL wchodzą:

Zbigniew Braniecki
Peudonim: Gandalf. Głowa zespołu, odpowiada za kontakty z naszym zwierzchnikiem oraz dba o to, by wewnątrz zespołu wszystko pracowało jak w zegarku.
Marek Stępień
Pseudonim: Marcoos. Kierownik lokalizacji przeglądarki Firefox.
Wojciech Kapusta
Pseudonim: Wojciech. Korekta tłumaczeń programów oraz tekstów publikowanych przez AviaryPL.
Stanisław Małolepszy
Pseudonim: Staszyna. Językoznawca i tłumacz. Osoba odpowiedzialna za testy i kontrolę jakości wydań AviaryPL, w szczególności Firefoksa. Pełni też rolę korektora tłumaczeń publikowanych przez AviaryPL. Tłumaczy to, czego nikt inny nie był w stanie się podjąć.
Piotr Komoda
Pseudonim: Pitreck. Kierownik lokalizacji klienta poczty i grup dyskusyjnych Thunderbird, a także osoba odpowiedzialna za kontakty z prasą.
Piotr Chyliński
Pseudonim: Heidi. Kierownik lokalizacji przeglądarki Camino. Dba też o to, aby każdy produkt Mozilla Foundation wydany w języku polskim był dostępny dla użytkowników systemu MacOS.
Piotr Pielach
Pseudonim: Cleriic. Osoba odpowiedzialna za testy i kontrolę jakości wydań AviaryPL, w szczególności Thunderbirda. Korektor tłumaczeń programów oraz tekstów publikowanych przez AviaryPL.
Wadim Dziedzic
Pseudonim: Nikdo. Językoznawca i tłumacz. Pełni rolę korektora tłumaczeń programów oraz tekstów publikowanych przez AviaryPL. Tłumaczy to, czego nikt inny nie był w stanie się podjąć.
Irek Chmielowiec
Pseudonim: IrekC. Osoba stanowiąca pomost pomiędzy użytkownikami końcowymi a zespołem AviaryPL. Odpowiada za pomoc techniczną, zbiera informacje o błędach które nie zostały zgłoszone do bugzilli oraz nakierowuje użytkowników na gotowe rozwiązania znanych problemów.
Paweł Chmielowski
Pseudonim: Prefiks. Osoba odpowiedzialna za lokalizację systemu raportowania i śledzenia błędów Bugzilla.

Osoby współpracujące z zespołem:

Grzegorz Podgórski
Pseudonim: Grzegorz_P. Główny betatester wydań AviaryPL.
Michał Błaszczyk
Pseudonim: Mibla. Grafik, osoba odpowiedzialna za szatę graficzną stron zespołu AviaryPL.

Dodatkowe informacje

Polityka ochrony znaków towarowych używanych w lokalizacjach: oryginalny dokument, jego polskie tłumaczenie