Mozilla Firefox - pomoc
de | en | es | fr | it | ja | ko | mk | nl | pl | sl | sv | zh

Edycja plików konfiguracyjnych

Wiele wskazówek i porad opisanych w tym serwisie wymaga edytowania plików konfiguracyjnych Firefoksa. Najbardziej istotne są trzy takie pliki:

Wszystkie te pliki są zwykłymi plikami tekstowymi przechowywanymi w Twoim katalogu profilu. Możesz je edytować dowolnym edytorem tekstu, na przykład Notatnikiem lub Texturizerem w Windows albo geditem czy kate'm pod Linuksem.


Katalog profilu

Zanim przejdziemy do plików konfiguracyjnych, musimy wspomnieć o tym, jak znaleźć "katalog profilu". W katalogu (folderze) tym Firefox przechowuje wszystkie Twoje ustawienia. Katalog profilu znajduje się na Twoim dysku twardym.

W Windows XP/2000 katalog profilu to %AppData%\Mozilla\Firefox\Profiles\xxxxxxxx.default\, gdzie xxxxxxxx jest losowym ciągiem znaków. Po prostu przejdź do C:\Documents and Settings\[nazwa użytkownika]\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\, a reszta będzie oczywista.

W Windows 95/98/Me katalog profilu to zazwyczaj C:\WINDOWS\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\default\xxxxxxxx.default\

W Linuksie jest to ~/.mozilla/firefox/xxxxxxxx.default.

W Mac OS X katalog profilu to zwykle ~/Library/Application Support/Firefox/Profiles/xxxxxxxx.default/.

Uwaga: Firefox może obsługiwać więcej niż jednego użytkownika oraz więcej niż jeden profil. Powyższe ścieżki dotyczą domyślnego (ang. default) profilu, który jest automatycznie tworzony przy pierwszym uruchomieniu Firefoksa. Możesz zarządzać wieloma profilami przy użyciu Menedżera Profili.

%AppData% jest skrótem do katalogu "Dane aplikacji" (Application Data) w Windows 2000/XP. Aby z niego skorzystać, kliknij Start > Uruchom..., napisz: %AppData% i wciśnij Enter. Zostaniesz przeniesiony(-a) do "prawdziwego" folderu, którym zwykle jest C:\Documents and Settings\[nazwa użytkownika]\Dane aplikacji.


user.js

To główny plik preferencji Firefoksa znajdujący się w katalogu profilu. Domyślnie plik ten nie istnieje, więc musisz go utworzyć, zanim zaczniesz dodawać preferencje.

Użytkownicy Windows: Jeśli wiesz, jak utworzyć plik, pomiń ten akapit. Zanim utworzysz plik, musisz się upewnić, że widzisz rozszerzenia nazw plików w Windows. Uruchom Explorera (kliknij na ikonę "Mój komputer" na pulpicie) i wybierz Narzędzia > Opcje folderów.... Wybierz zakładkę Widok i usuń znak zaznaczenia z opcji "Ukryj rozszerzenia znanych typów plików". Teraz przejdź do katalogu profilu i wybierz Plik > Nowy > Dokument tekstowy. Powinna się pojawić domyślna nazwa Nowy dokument tekstowy.txt. Zmień ją na user.js (kliknij Tak, kiedy pojawi się ostrzeżenie o typie plików).

Użytkownicy Linuksa: Zakładam, że wiesz, jak utworzyć plik, jeśli używasz Linuksa. Po prostu utwórz plik tekstowy user.js w katalogu profilu.

Można także edytować preferencje przechowywane w pliku user.js z poziomu Firefoksa – wystarczy podać about:config w pasku adresu i nacisnąć Enter. Pojawi się lista wszystkich dostępnych ustawień (wiele z nich pochodzi z Mozilli, nie są już używane, ale nie zostały jeszcze usunięte). Dwukliknięcie na nazwie ustawienia umożliwia zmianę jego wartości. Tak wprowadzone zmiany zostaną wprowadzone do pliku prefs.js, który jest automatycznie generowany przez Firefoksa.


userChrome.css

Ten plik pozwala zmienić wygląd wielu elementów graficznego interfejsu użytkownika Firefoksa. Przechowywany jest w podkatalogu chrome wewnątrz katalogu profilu. Podobnie jak w przypadku user.js, domyślnie ten plik nie istnieje, zatem należy go utworzyć przed dodaniem własnych ustawień. W tym samym katalogu znajduje się jednak domyślnie plik o nazwie userChrome-example.css zawierający przykładowe ustawienia. Możesz po prostu zmienić mu nazwę, usuwając część -example.


userContent.css

Ten plik pozwala zmienić wygląd stron www i również znajduje się w podkatalogu chrome wewnątrz katalogu profilu. Podobnie jak w przypadku user.js, domyślnie ten plik nie istnieje, zatem należy go utworzyć przed dodaniem własnych ustawień. W tym samym katalogu znajduje się jednak domyślnie plik o nazwie userContent-example.css. zawierający przykładowe ustawienia. Możesz po prostu zmienić mu nazwę, usuwając część -example.

© 2002-2004 David Tenser. Polish translation © 2004-2005 AviaryPL.