Mozilla Firefox - Pomoc
de | en | es | fr | it | ja | ko | mk | nl | pl | sl | sv | zh

Opis menu

W tym artykule pokrótce opisujemy każdą opcję menu z głównego okna przeglądarki.

Spis treści


Plik

Nowe okno

Otwiera nowe okno przeglądarki.

Nowy panel

Otwiera nowy panel przeglądarki w aktualym oknie.

Otwórz plik...

Wyświetla okno dialogowe "Otwórz plik", w którym możesz wybrać plik z lokalnego dysku lub sieci. Przy użyciu Firefoksa możesz oglądać różne rodzaje plików, jak np. HTML/XML, obrazki, pliki tekstowe i inne.

Zamknij panel

Ta opcja jest widoczna tylko, jeśli otwarty jest więcej niż jeden panel. Opcja ta zamyka aktualny panel i uaktywnia panel na prawo od zamykanego.

Zamknij (okno)

Zamyka całe aktualne okno (w tym wszystkie otwarte panele). Opcja ta pojawia się pod nazwą "Zamknij okno" jeśli otwartych jest wiele paneli, w przeciwnym wypadku nazwana jest po prostu "Zamknij".

Zapisz stronę jako...

Zapisuje na dysk aktualnie przeglądaną stronę. Można zapisać całość strony (z grafiką i arkuszami stylów), sam plik HTML albo tekst strony jako zwykły tekst.

Wyślij stronę...

Wysyła odnośnik do aktualnie oglądanej strony jako e-mail (uruchamiany jest Twój domyślny klient poczty), możesz więc szybko i łatwo wysłać komuś taki odnośnik.

Ustawienia strony...

Otwiera okno dialogowe Ustawienia strony, w którym można ustawić parametry drukowania takie jak marginesy, nagłówki, stopki i orientacja strony.

Podgląd wydruku

Pokazuje, jak wyglądać będzie aktualny dokument po wydrukowaniu. Stosuje parametry ustawione w oknie Ustawienia strony.

Drukuj...

Wyświetla okno dialogowe Drukuj, w którm można wybrać np. liczbę drukowanych egzemplarzy itp. Wciśnięcie Ok powoduje wydrukowanie strony.

Importuj...

Otwiera kreatora importu, który pozwala przenieść ustawienia, zakładki, historię, hasła i inne dane z przeglądarek takich jak Microsoft Internet Explorer, Netscape, Mozilla czy Opera. (opcja będzie dostępna w wersji 0.9 – przyp. tłum.)

Pracuj w trybie offline

Pozwala na oglądanie poprzednio odwiedzonych stron bez łączenia się z Internetem.

Zakończ

Zamyka wszystkie otwarte okna Firefoksa, przerywa też proces pobierania plików. Zamyka Firefoksa całkowicie. Z tej opcji należy korzystać rozważnie!


Edycja

Cofnij

Cofa ostatnią akcję dokonaną w formularzu na stronie www. Jeśli uznasz, że jednak nie chciałeś(-aś) cofać tej akcji, możesz skorzystać z polecenia Ponów.

Ponów

Przywraca efekt akcji cofniętej poleceniem Cofnij.

Wytnij

Wycina aktualnie zaznaczony tekst z formularza i umieszcza go w schowku. Możesz wkleić ten tekst stosując polecenie Wklej.

Kopiuj

Kopiuje aktualnie zazanczony tekst. Możesz wkleić ten tekst stosując polecenie Wklej.

Wklej

Wkleja zawartość schowka do aktualnego pola formularza.

Usuń

Usuwa zaznaczony tekst z pola formularza.

Zaznacz wszystko

Zaznacza całą zawartość strony.

Znajdź na tej stronie...

Wyświetla okno umożliwiające odnalezienie zadanego tekstu na aktualnie oglądanej stronie.

Znajdź następne

Szuka następnego wystąpienia tekstu ostatnio wpisanego w oknie Znajdź na tej stronie.

Preferencje

Otwiera okno Preferencje, które pozwala dogłębnie skonfigurować Firefoksa. Pozycja menu dostępna tylko w Linuksie (i innych systemach uniksowych - przyp. tłum). W Windows należy skorzystać z Narzędzia > Opcje, a w Mac OS X – Firefox > Preferencje.


Widok

Paski narzędzi

Pasek narzędzi nawigacyjnych

Przełącza widoczność paska narzędzi nawigacyjnych, który zazwyczaj zawiera standardowe przyciski (Wstecz, Do przodu, Zatrzymaj, etc.) oraz pole adresu.

Pasek zakładek

Przełącza widoczność paska zakładek, który zawiera odnośniki do wybranych stron.

Dostosuj...

Wyświetla okno umożliwiające dostosowywanie pasków narzędzi metodą "przeciągnij i upuść". Aby dodać przycisk do paska narzędziowego, przeciągnij go z okna "Dostosuj" na wybrane miejsce. Analogicznie, aby usunąć przycisk z paska narzędziowego, przeciągnij go do okna "Dostosuj". Okno to można także otworzyć poprzez opcję Dostosuj... w menu podręcznym paska narzędzi. (Bardziej szczegółowa instrukcja korzystania z tej możliwości pojawi się na tej stronie w przyszłości).

Pasek stanu

Przełącza widoczność paska stanu, umieszczonego na dole okna przeglądarki. Pasek ten wyświetla użyteczne informacje o stronie, ale nie każdy musi go potrzebować.

Sidebar

Sidebar to boczny panel Firefoksa, który może wyświetlać listę zakładek, historię odwiedzonych stron lub specjalnie przygotowane panele stron www. Sidebar można zamknąć klikając przycisk X w jego prawym górnym rogu.

Zakładki

Wyświetla panel zakładek w Sidebarze, dzięki czemu wszystkie zakładki są widoczne jednocześnie. Jest to przydatne, jeśli musisz często korzystać z zakładek.

Historia

Wyświetla panel Historia w Sidebarze, dzięki czemu można łatwo śledzić odwiedzone strony. Aby ustawić jak długo dana strona ma być pamiętana w Historii, wybierz Narzędzia > Opcje > Prywatność.

Zatrzymaj

Zatrzymuje ładowanie aktualnie oglądanej strony. Ten sam efekt można uzyskać klikając przycisk Zatrzymaj na pasku narzędzi nawigacyjnych.

Odśwież

Odświeża aktualnie oglądaną stronę, czyli pobiera jej najbardziej aktualną wersję. Ten sam efekt można uzyskać klikając przycisk Odśwież na pasku narzędzi nawigacyjnych.

Rozmiar tekstu

Zmienia rozmiary tekstu na stronie. Można tekst powiększyć (Zwiększ), pomniejszyć (Zmniejsz) lub przywrócić domyślne ustawienia (opcja Normalny lub Ctrl+0). Ten sam efekt można uzyskać poprzez skróty myszy..

Styl strony

Pozwala zmienić styl strony lub w ogóle wyłączyć style (opcja "Ignoruj style"). Niektóre witryny oferują szereg stylów do wyboru, wówczas z tego menu można się przełączać między nimi.

Kodowanie znaków

Pozwala ręcznie wybrać metodę kodowania znaków dla danej strony. Firefox zwykle potrafi wykryć metodę kodowania automatycznie.

Źródło strony

Wyświetla kod źródłowy aktualnie oglądanego dokumentu. Przyszłe wersje Firefoksa będą mogły uruchamiać zewnętrzny program do przeglądania źródła.

Tryb pełnoekranowy

Wyświetla aktualne okno na pełnym ekranie. Jeśli masz schowane paski narzędziowe, możesz zawsze przywrócić normalne rozmiary okna wciskając klawisz F11.


Przejdź

Menu Przejdź zawiera listę ostatnio oglądanych stron www.

Wstecz

Przechodzi wstecz o jedną stronę w historii. Ten sam efekt można uzyskać klikając przycisk Wstecz na pasku narzędzi nawigacyjnych.

Do przodu

Przechodzi do przodu o jedną stronę w historii. Ten sam efekt można uzyskać klikając przycisk Do przodu na pasku narzędzi nawigacyjnych.

Strona domowa

Przechodzi do Twojej strony domowej. Ten sam efekt można uzyskać klikając przycisk Strona domowa na pasku narzędzi nawigacyjnych. Aby ustawić stronę domową, wybierz Narzędzia > Opcje > Ogólne. Możesz tam nakazać stosowanie pustej strony, aktualnej strony (lub zestawu paneli), zakładkę albo po prostu podać ręcznie adres strony. (Możesz także przeciągnąć ikonę pojawiającą się obok adresu strony na ikonę domu na pasku narzędzi nawigacyjnych – przyp. tłum.)

Historia

Otwiera panel Historia w sidebarze. Ten sam efekt można uzyskać poprzez opcję Widok > Sidebar > Historia.


Zakładki

To menu zawiera wszystkie Twoje zakładki oraz opcje pozwalające na zarządzanie nimi.

Dodaj do zakładek...

Dodaje aktualną stronę do zakładek. Pojawi się okno dialogowe, w którym można ustawić tytuł dla zakładki oraz wskazać miejsce, w którym ma ona być dostępna.

Menedżer zakładek...

Wyświetla okno Menedżera zakładek, w którym można zmodyfikować zakładki. Masz możliwość sortowania, zmieniania nazw i innych własności zakładek, jak też dodawania, usuwania i przemieszczania zakładek. (Bardziej szczegółowy opis Menedżera zakładek pojawi się na tej stronie w przyszłości).


Narzędzia

Menedżer pobierania plików

Otwiera okno Menedżera pobierania plików, w którym można zobaczyć przebieg aktualnie trwających oraz zakończonych procesów pobierania plików.

Czytaj pocztę

Uruchamia domyślny program pocztowy, w którym można przeczytać swoją pocztę elektroniczną. (Polecenie dostępne tylko w systemie MS Windows)

Nowa wiadomość

Uruchamia domyślny program pocztowy i wyświetla okno tworzenia nowej wiadomości. (Polecenie dostępne tylko w systemie MS Windows)

Rozszerzenia

Otwiera okno menedżera Rozszerzeń, w którym można zaktualizować lub odinstalować rozszerzenia oraz zmienić ich ustawienia.

Motywy

Otwiera okno menedżera Motywów, w którym można przełączyć aktualny motyw (styl wyglądu Firefoksa) na inny lub odinstalować nielubiane motywy.

Konsola JavaScript

JavaScript jest językiem skryptowym często wykorzystywanym na stronach www. Programiści stosują JavaScript do uczynienia stron bardziej interaktywnymi, np. do obsługi formularzy, menu i przycisków. Konsola JavaScript pomaga programistom rozwiązywać problemy w kodzie.

Informacje o stronie

Okno Informacje o stronie podaje szczegółowe informacje o aktualnie oglądanej stronie www, takie jak rodzaj dokumentu, kodowanie znaków, rozmiar oraz informacje związane z bezpieczeństwem. Ponadto wyświetla listę plików (obrazki i inne obiekty) wykorzystywanych na stronie oraz spis odnośników.

Opcje

Otwiera okno Opcje, które pozwala dogłębnie skonfigurować Firefoksa. Pozycja menu dostępna tylko w Windows. W Linuksie należy skorzystać z Edycja > Preferencje, a w Mac OS X – Firefox > Preferencje.


Pomoc

Spis tematów

Otwiera okno pomocy, zawierające użyteczne informacje pomocne w użytkowaniu programu Firefox.

Dla użytkowników Internet Explorera

Otwiera okno pomocy wyświetlające informacje, które mogą pomóc użytkownikom programu Internet Explorer przy przejściu na przeglądarkę Firefox.

Pomoż promować Firefoksa

Otwiera stronę www społeczności SpreadFirefox. Możesz dołączyć do tej społeczności rejestrując się na tej stronie i pomagając w popularyzacji Firefoksa pośród członków swojej rodziny, przyjaciół i innych.

O Mozilli Firefox

Wyświetla notkę o numerze wersji, identyfikacji przeglądarki oraz o autorach programu.

© 2002-2004 David Tenser. Polish translation © 2004-2005 AviaryPL.