Mozilla Firefox - Pomoc
de | en | es | fr | it | ja | ko | mk | nl | pl | sl | sv | zh

Okno Opcje

Ten dokument opisuje wszystkie opcje dostępne w oknie Opcje Firefoksa.

Spis treści


Opcje ogólne

Panel Opcje ogólne

Strona domowa

Tutaj można ustawić stronę startową (lub startową grupę paneli). Taka strona lub grupa paneli jest wyświetlana przy starcie Firefoksa lub po wybraniu przycisku "Strona domowa". Podaj adres strony startowej w polu "Adres".

Kliknij przycisk Użyj bieżącej strony, by ustawić aktualnie oglądaną stronę jako startową. Jeśli otwarte jest wiele paneli, ten przycisk ustawi całą grupę paneli jako stronę startową.

Można także wybrać stronę startową spośród Zakładek. Kliknij przycisk Użyj zakładki.... Możesz także wybrać folder zakładek.

Jeśli nie chcesz mieć strony startowej, kliknij Użyj pustej strony.

Czcionki i kolory

Kliknij przycisk Czcionki i kolory... by ustawić domyślne czcionki i kolory używane przez Firefoksa.

Panel 'Czcionki i kolory'

Czcionki:

Zazwyczaj strony wyświetlane są przy użyciu domyślnych czcionek przeglądarki lub przy użyciu czcionek wybranych przez autorów stron www.

Aby zmienić domyślne czcionki:

 1. Z listy Czcionki: wybierz zestaw znaków. Na przykład, aby ustawić czcionki dla kodowania środkowoeuropejskiego, wybierz Środkowoeuropejskie.
 2. Zdecyduj, czy domyślna czcionka proporcjonalna ma być szeryfowa (jak "Times New Roman") czy też bezszeryfowa (jak "Arial"). Następnie ustaw domyślny rozmiar czcionki proporcjonalnej.
 3. Wybierz domyślne czcionki danego gatunku – szeryfowa, bezszeryfowa, o stałej szerokości. Możesz także ustawić domyślny rozmiar czcionki o stałej szerokości.

Możesz także ustawić rozdzielczość wyświetlania, która domyślnie wynosi 96 dpi.

Na koniec możesz także ustawić minimalny rozmiar czcionki. Opcja ta przydaje się na wielu stronach, które stosują zbyt małe rozmiary czcionek.

Kolory

W tym miejscu można ustawić domyślne kolory tekstu i tła dla stron www, które nie dostarczają tego rodzaju informacji. Kliknij na przycisk z próbką koloru by dokonać wyboru.

Użyj kolorów systemowych

Zaznacz to pole, jeśli chcesz korzystać z ustawień systemowych dotyczących kolorów zamiast tych podanych wyżej.

Kolory odnośników

W tym miejscu można ustawić domyślne kolory dla odnośników na stronach www. Kliknij na przycisk z próbką koloru by dokonać wyboru.

Podkreślaj odnośniki

Domyślnie odnośniki są podkreślane. Odznacz tą opcję, by przestały być podkreślane. Zauważ jednak, że opcja ta dotyczy tylko tych stron, które nie decydują samodzielnie o podkreślaniu odnośników.

Zawsze używaj ustawień użytkownika dla:

Czcionek

Domyślnie Firefox stosuje czcionki zdefiniowane przez autorów stron www. Włączenie tej opcji wymusi na wszystkich stronach stosowanie domyślnych czcionek zdefiniowanych powyżej.

Kolorów

Domyślnie Firefox stosuje kolory zdefiniowane przez autorów stron www. Włączenie tej opcji wymusi na wszystkich stronach stosowanie domyślnych kolorów zdefiniowanych powyżej.

Domyślna przeglądarka

W systemie Windows (oraz jeśli korzystasz ze środowiska GNOME pod Linuksem – przyp. tłum.) możesz ustawić Firefoksa jako domyślną przeglądarkę po prostu klikając przycisk Ustaw jako domyślną przeglądarkę. Dzięki temu Firefox będzie zawsze otwierany, kiedy inne aplikacje próbują wyświetlić otworzyć stronę www lub lokalny plik HTML.

Opcja ta może nie być dostępna w Mac OS X.

Połączenie

Panel opcji połączenia

Wiele instytucji blokuje dostęp z Internetu do wnętrza swojej sieci. Zabezpiecza to przed nieautoryzowanym dostępem do poufnych informacji. Jedną z metod takich zabezpieczeń jest firewall (ang. "ściana ognia").

Jeśli Twoja instytucja korzysta z firewalla, przeglądarka prawdopodobnie musi łączyć się z Internetem poprzez tzw. serwer proxy. Serwer taki kontroluje przepływ informacji, zabezpieczając przed wtargnięciem intruzów do wenątrz lokalnej sieci.

Konfiguracja proxy do połączenia z Internetem

Bezpośrednie połączenie z Internetem

To domyślne ustawienie. Należy je wybrać, jeśli nie korzysta się z serwerów proxy.

Własna konfiguracja proxy

Wybierz tę Opcje, jeśli chcesz ręcznie skonfigurować proxy. Spytaj administratora o nazwy i numery portów serwerów proxy dla każdej usługi sieciowej i wpisz te informacje do odpowiednich pól w tej sekcji.

Automatyczna konfiguracja proxy:

Jeśli w Twojej sieci istnieje plik konfiguracyjny proxy, poproś administratora o jego adres URL i podaj go w tym polu. Wybierz Odśwież by pobrać ustawienia.


Prywatność

Panel opcji prywatności

Panel "Prywatność" zawiera opcje związane z zabezpieczeniem Twojej prywatności. Informacje o Twojej aktywności – np. jakie strony odwiedzałeś, są tutaj przechowywane. W każdej chwili możesz kliknąć przycisk Wyczyść w danej sekcji, aby wyczyścić te informacje. Możesz także usunąć wszystkie informacje zebrane podczas korzystania z przeglądarki klikając Wyczyść wszystko. Pojawi się okienko z żądaniem potwierdzenia tej czynności.

Aby wyświetlić szczegóły danej sekcji, rozwiń ją klikając mały symbol + obok jej nazwy (lub samą jej nazwę – przyp. tłum.). Na obrazku powyżej rozwinięta jest sekcja Historia.

Historia

Można tutaj ustawić czas przechowywania informacji o odwiedzonych stronach. Domyślnie Firefox pamięta te informacje przez dziewięć dni.

Formularze

Zapisz informacje wprowadzone do formularzy na stronach WWW oraz do paska narzędzi wyszukiwania

Firefox zapamiętuje wartości wprowadzone przez Ciebie w polach formularzy. Przy kolejnych formularzach sugeruje skorzystanie z poprzednio wprowadzonych informacji. Aby wyłączyć tę możliwość, odznacz tą Opcje.

Hasła

Zapamiętywanie haseł

Firefox może zapamiętywać hasła wprowadzane w formularzach na stronach www, dzięki czemu łatwiej będzie Ci się logować na różne witryny. Możesz przejrzeć zapisane hasła (oraz zarządzać nimi) klikając przycisk Przeglądaj hasła. Aby wyłączyć pamiętanie haseł, odznacz tę opcję.

Historia Menedżera pobierania plików

Menedżer pobierania plików (otwierany poprzez wciśnięcie Ctrl+Y lub wybranie opcji Menedżer pobierania plików z menu Narzędzia) przechowuje historię pobranych plików. Naciśnij przycisk Wyczyść w tym panelu, by usunąć wszystkie informacje o dotychczas pobranych plikach. W tej sekcji można także zdecydować o tym, czy lista ta ma być czyszczona ręcznie, automatycznie po zamknięciu Firefoksa lub po zakończeniu pobierania.

Opcje dotyczące samego procesu pobierania plików znajdują się w sekcji Pobieranie.

Ciasteczka

Ciasteczko (ang. "cookie") to plik utworzony przez witrynę www, przechowujący na Twoim komputerze informacje takie jak np. preferencje dotyczące danej strony. Przykładowo, ta witryna przechowuje w ciasteczku wybraną przez Ciebie wygląd.

Aby wyświetlić przechowywane ciasteczka kliknij przycisk Pokaż ciasteczka. Natomiast aby zezwolić lub zabronić stronom przechowywania ciasteczek niezależnie od ustawień globalnych, kliknij przycisk Wyjątki.

Akceptuj ciasteczka

Domyślnie obsługa ciasteczek jest włączona. Odznacz tę opcję, aby ją zablokować. Pamiętaj jednak, że część stron może nie działać prawidłowo, kiedy obsługa ciasteczek jest wyłączona.

pochodzące wyłącznie z serwera, z którym nawiązano pierwotnie połączenie

Wybranie tej opcji ograniczy stosowanie ciasteczek tylko do witryny, z którą nawiązano pierwotne połączenie, co znaczy, że żadne ciasteczko z innego serwera nie zostanie dopuszczone.

Możesz zdecydować, jak długo Firefox ma przechowywać ciasteczka:

 • aż wygasną

  To jest domyślne ustawienie. Ciasteczka są przechowywane tak długo, jak życzy sobie tego dana witryna.

 • do końca sesji

  Ciasteczka zostaną usunięte przy zamykaniu Firefoksa.

 • pytaj każdorazowo

  Wybierz tą opcję, jeśli chcesz mieć pełną kontrolę nad ciasteczkami. Firefox za każdym razem, gdy witryna będzie próbowała zapisać ciasteczko, poprosi Cię o potwierdzenie.

Pamięć podręczna

Oglądane strony przechowywane są w specjalnym folderze pamięci podręcznej, dzięki czemu szybciej ładują się przy kolejnych wizytach. W tej sekcji możesz podać, ile maksymalnie miejsca ma zajmować folder pamięci podręcznej.

Możesz także wyczyścić aktualną zawartość pamięci podręcznej klikając przycisk Wyczyść.

Ponadto, możesz także zmienić folder pamięci podręcznej oraz rozmiar pamięci podręcznej w pamięci RAM.


Przeglądanie

Panel opcji 'Przeglądanie'
Zablokuj wyskakujące okna

Firefox domyślnie blokuje denerwujące wyskakujące okienka na stronach www. Odznaczenie tej opcji zwolni blokadę wyskakujących okienek.

Niektóre strony stosują wyskakujące okienka w dobrych celach. Dlatego też funkcja blokady wyskakujących okienek posiada mechanizm "białej listy" witryn, którym użytkownik zezwolił na otwieranie okienek wyskakujących. Aby dodać witrynę do takiej listy, kliknij Uprawnione witryny, wprowadź jej adres i kliknij Zezwól .

Aby usunąć witrynę z listy, zaznacz ją na liście i kliknij Usuń witrynę. Aby całkowicie wyzerować listę, kliknij Usuń wszystkie witryny.

Zezwól witrynom na instalację oprogramowania

Domyślnie Firefox pozwala niektórym witrynom na instalację rozszerzeń i dodatków do Firefoksa. By przejrzeć lub zmienić listę uprawnionych do tego witryn, kliknij Uprawnione witryny. Jest to mechanizm "białej listy", który działa analogicznie jak ten przy blokadzie wyskakujących okienek, omówionej powyżej.

Okno menedżera obrazków
Pobieraj obrazki

Domyślnie Firefox wyświetla obrazki na wszystkich witrynach. Odznaczenie tej opcji całkowicie zablokuje obrazki. Jeśli obrazki są pobierane, możesz mimo to zablokować pobieranie ich z konkretnych witryn, klikając przycisk Wyjątki.

pochodzące wyłącznie z serwera, z którym nawiązano pierwotne połączenie

Zaznaczenie tej opcji sprawi, że wyświetlane będą wyłącznie obrazki pochodzące z tego samego serwera co plik HTML (strona).

Okno "Wyjątki" zawiera listę wszystkich serwerów, z których Firefox ma nie pobierać obrazków. Aby zablokować dany serwer (np. z reklamami), kliknij prawym przyciskiem myszy na obrazku z tego serwera i wybierz Blokuj obrazki z serwera <serwer>. Aby odblokować serwer, zaznacz go na liście w oknie "Wyjątki" i kliknij Usuń witrynę. Aby odblokować wszystkie witryny (tzn. nie blokować pobierania obrazków z jakiegokolwiek serwera) kliknij Usuń wszystkie witryny.

Włącz obsługę języka Java

Java jest popularnym językiem programowania stworzonym przez firmę Sun Microsystems. Pojedynczy program w Javie może działać na różnych komputerach bez potrzeby tworzenia osobnych wersji na każdy z rodzajów komputerów. Programy takie często bywają częścią stron www (w postaci apletów). Odznacz tą opcję, żeby wyłączyć obsługę języka Java w Firefoksie.

Pamiętaj też, że do działania apletów Javy konieczna jest obecność wtyczki Javy.

Włącz obsługę języka JavaScript

JavaScript jest skryptowym językiem programowania powszechnie używanym na stronach www. Programiści stosują JavaScript do zapewnienia większej interaktywności, np. do obsługi formularzy, przycisków, menu, itp. Wyłączenie JavaScriptu spowoduje niepoprawne funkcjonowanie wielu stron (w tym także tej).

Zazwyczaj warto więc mieć włączoną obsługę JavaScriptu. Jednakże jest kilka możliwości, które możesz chcieć wyłączyć. Kliknij przycisk Zaawansowane... by wyświetlić te ustawienia.

Zaawansowane ustawienia JavaScriptu

Pozwól skryptom na wykonywanie następujących czynności:

zmiana rozmiaru lub położenie istniejących okien

Odznacz tą opcję, by zabronić zmieniania rozmiaru i położenia okien poprzez skrypty.

przenoszenie okien na wierzch

Odznacz tą opcję by uniemożliwić skryptom zmienianie aktywnego okna (przełączanie okien na pierwszy plan i na dalszy plan).

blokowanie lub podmiana menu kontekstowego

odznacz tą opcję by uniemożliwić witrynom blokowanie lub podmienanie menu kontekstowego (dostępnego pod prawym przyciskiem myszy).

ukrywanie paska stanu

Odznacz tą opcję, by pasek stanu był zawsze widoczny, także w wyskakujących okienkach.

podmiana tekstu wyświetlanego na pasku stanu

Odznacz tą opcję, by zabronić ustawiania tekstu na pasku stanu przez skrypty. W ten sposób nigdy nie będzie ukrywany adres odnośnika.

zamiana obrazków (po wskazaniu na nie myszą)

Odznacz tą opcję, by zabronić podmieniania obrazków przez skrypty. Może to spowodować utrudnienia w korzystaniu z niektórych menu nawigacyjnych.

Opcje opisane powyżej to nie wszystko. Możesz także wymusić, by wszystkie wyskakujące okienka można było minimalizować i zmieniać ich rozmiar, oraz żeby pasek menu był zawsze dostępny. Wszystkie te ustawienia znajdziesz na stronie Wskazówki i porady.


Pobieranie

Panel opcji pobierania plików

W tym oknie Firefox przechowuje informacje o typach plików (aplikacjach, archiwach, multimediach itd.) oraz o sposobie ich uruchamiania.

Rozpoczynając pobieranie plików:

Pytaj, gdzie zapisać każdy plik

Gdy zaczniesz ściągać plik, Firefox zapyta się gdzie go chcesz zapisać.

Zapisz wszystkie pliki w tym katalogu:

To jest domyślne ustawienie. Firefox może automatycznie zapisywać wszystkie ściągane pliki do jednego katalogu np. Pobrane pliki. Oczywiście możesz wybrać dowolny katalog, poprzez zaznaczenie z listy wyboru opcji Inny. By zobaczyć pobrane pliki (katalog, w którym się znajdują) kliknij przycisk Pokaż katalog, a domyślny menedżer plików (np. Eksplorator Windows albo Nautilus) go otworzy.

Menedżer pobierania plików

Rozpoczynając pobieranie plików wyświetl Menedżera pobierania plików

Jeśli ta opcja jest zaznaczona (ustawienie domyślne), przy rozpoczęciu pobierania każdego pliku zostanie wyświetlone okno Menedżera pobierania. W przeciwnym wypadku, okno to nie będzie wyświetlone automatycznie (mimo że plik zostanie pobrany).

Zamknij Menedżera pobierania plików, gdy wszystkie pliki zostaną już pobrane.

Jeśli ta opcja jest zaznaczona, po ukończeniu pobierania plików okno Menedżera pobierania plików zostanie automatycznie zamknięte.

Typy plików

Ta lista zawiera typy plików, które już ściągnąłeś. Możesz wybrać co powinien zrobić Firefox, gdy w przeglądarce otworzysz plik danego typu Wybierz typ pliku, którego akcje chcesz zmienić i kliknij przycisk Zmień czynność.

Okno zmiany akcji

To polecenie wyświetli okienko Zmień czynność, gdzie możesz wybrać, czy plik ma być otwierany przez odpowiednia aplikację, czy też zapisywany na dysku. Na przykład, jeżeli oglądasz dużo plików multimedialnych, to zamiast pytać cię gdzie ma być plik zapisany, Firefox otworzy go w twoim odtwarzaczu multimedialnym.

Otwórz plik za pomocą domyślnej aplikacji:

Określa, czy dany plik ma być otwierany przez domyślny program, przypisany przez system operacyjny.

Otwórz plik za pomocą:

Wybierz tę Opcje, jeżeli chcesz użyć innego programu, który obsługuje ten rodzaj plików. W puste pole wpisz lokalizacje danego programu lub kliknij przycisk Zmień... by zobaczyć drzewo katalogów.

Zachowaj plik na dysku

Dzięki tej opcji pliki danego typu będą zapisywane na dysku. Jeżęli wybrałeś wcześniej Opcje Zapisz wszystkie pliki w tym katalogu: to pliki będą tam zachowywane automatycznie.

Okno menedżera wtyczek

Kliknij przycisk Usuń, by skasować wybraną wcześniej czynność dotycząceą danego pliku.

Z panelu Pobieranie plików można również kontrolować wytyczki używane przez Firefoksa. Kliknij przycisk Wtyczki... by wyświetlić okno menedżera wtyczek (widoczne obok – przyp. tłum.).

W oknie tym możesz skonfigurować zainstalowane wtyczki. Na przykład, jeżeli nie chcesz, aby przeglądarka wyświetlała animacje Flash, jednak uważasz, że na wszelki wypadek lepiej nie usuwać tej wtyczki, to możesz wyłączyć daną wtyczkę ( tak jak pokazano to na rysunku) co spowoduje blokowanie animacji Flash, dopóki znowu nie włączysz tejże wtyczki.


Opcje zaawansowane

Panel 'Zaawansowane'

Ta zakładka zawiera liczne Opcje, które przez większość użytkowników są rzadziej stosowane, lecz bywają pożyteczne i dla niektórych całkiem przydatne.

Dostępność

Przenoś kursor wraz ze zmianami fokusu/zaznaczenia

Określa, czy przenosić kursor wraz ze zmianami fokusu. Some accessibility aids, such as screen readers or screen magnifiers, use the system caret to determine which area of the screen to read or magnify.

Włącz obsługę mechanizmu "Znajdź wprowadzając"

'Znajdź wprowadzając' to bardzo pożyteczna funkcja Firefoksa. To najszybsza droga by znaleźć odnośniki czy tekst na stronie internetowej, bez potrzeby wyświetlania jakiegokolwiek okna dialogowego. Więcej informacji o funkcji 'Znajdź wprowadzając' możesz znaleźć na mozilla.org.

Więcej informacji dotyczących funkcji 'Znajdź wprowadzając', znajdziesz w Poradach i Wskazówkach.

Przeglądanie

Dostosuj rozmiar dużych obrazków do okna przeglądarki

Ta funkcja jest podobna do tej znanej z Internet Explorera. Sprawia, że obrazki, które bez przeskalowania nie zmieściły by się w oknie, są pomniejszane. Klkając na obrazek możesz zobaczyć go w oryginalnych rozmiarach.

Włącz obsługę automatycznego przewijania dokumentów

Płynne przewijanie pozwala przewijać stronę, poprzez przytrzymanie środkowego przycisku myszki oraz przesuwaniu jej w górę i w dół. Ta opcja jest dla tych, co uważają tę funkcję za irytującą.

Włącz płynne przewijanie

Płynne przewijanie jest na razie w eksperymentalną funkcją w Firefoxie, choć może być ono bardzo pomocne, dla osób, które czytają bardzo długie strony. Zwykle, kiedy naciskasz klawisz Page Down, to strona przesuwa się o całą stronę, gdy zaś włączysz płynne przewijanie, to strona przesunie się bardziej płynne, dzięki czemu będziesz mógł zobaczyć o ile się przesunęła. Ta funkcja znacznie ułatwia wznawianie czytania od miejsca, w którym skończyłeś/aś.

Przeglądanie w panelach

Otwieraj odnośniki z innych aplikacji w:

nowym oknie

Każda strona otwarta przez inny program zostanie otwarta w nowym oknie.

nowym panelu w ostatnio aktywnym oknie

Każda strona otwarta przez inny program zostanie otwarta w nowym oknie.

ostatnio aktywnym panelu/oknie

To jest domyślne ustawienie. Strony otwarte przez inne programy zostaną wyświetlone w aktualnym panelu/oknie.

Ukryj pasek paneli, jeżeli otwarty jest tylko jeden panel

Gdy oglądasz tylko jedną stronę internetową, to pasek paneli nie jest wyświetlany. Wyłącz tę Opcje, by pasek paneli był widoczny przez cały czas.

Przenoś nowo otwarte panele na pierwszy plan

Gdy otworzysz odnośnik trzecim przyciskiem myszki, albo przytrzymasz klawisz Ctrl klikając lewym przyciskiem, to odnośnik zostanie otwarty w nowym panelu. Panel ten nie zostanie bezpośrednio wyświetlony, lecz zostanie załadowany w tle, i aby przejść do niego musisz kliknąć na jego tytuł.Nie zaznaczaj tej opcji, jeżeli wolisz, by nowe panele były otwierane w tle.

Przenoś na pierwszy plan panele otwarte z Zakładek lub Historii

Opcja analogiczna do poprzedniej, dotyczy odnośników otwieranych z Zakładek i Historii.

Ostrzegaj przed zamknięciem wielu paneli

Firefox poprosi o potwierdzenie, kiedy spróbujesz zamknąć okno zawierające wiele paneli. Dzięki temu łatwiej uniknąć przypadkowej utraty istotnych informacji.

Aktualizacja oprogramowania

Firefox może sprawdzać, czy są dostępne aktualizacje samej przeglądarki lub zainstalowanych rozszerzeń.

Mozilli Firefox

Domyślnie Firefox będzie co jakiś czas sprawdzał, czy nie są dostępne uaktualnienia przeglądarki. Odznacz tę opcję, jeśli chcesz wyłączyć to sprawdzanie.

moich rozszerzeń i motywów

Domyślnie Firefox będzie co jakiś czas sprawdzał, czy nie są dostępne uaktualnienia do zainstalowanych już rozszerzeń i motywów. Odznacz tę opcję, jeśli chcesz wyłączyć to sprawdzanie.

Kliknij Sprawdź teraz by dokonać ręcznie sprawdzenia dostępności aktualizacji.

Zabezpieczenia

Włącz obsługę SSL 2.0

Określa, czy informacje poufne maja być wysyłane i odbierane poprzez protokół SSL2 (Secured Sockets Layer Level 2). To standardowy protokół dla transmisji bezpiecznych. Wszystkie bezpieczne witryny sieci Web obsługują ten protokół.

Włącz obsługę SSL 3.0

Określa, czy informacje poufne maja być wysyłane i odbierane poprzez protokół SSL3 (Secured Sockets Layer Level 3). To standardowy protokół dla transmisji bezpiecznych. Niektóre witryny mogą nie obsługiwać tego protokołu.

Włącz obsługę TLS 1.0

Określa, czy informacje poufne maja być wysyłane i odbierane poprzez protokół TLS (Transport Layer Security, otwarty protokół dla transmisji bezpiecznych, podobny do SSL 3.0. Niektóre witryny mogą nie obsługiwać tego protokołu.

Certifikaty

Certyfikaty pomagają przy szyfrowaniu i deszyfrowaniu połączeń z bezpiecznymi witrynami, zwiększając bezpieczeństwo.

Sposób wyboru certyfikatu
Kiedy witryna wymaga bezpiecznego połączenia, Firefox domyślnie automatycznie zastosuje odpowiedni certyfikat. Jeśli chces ręcznie wybierać certyfikaty (np. chcesz używać konkretnego rodzaju szyfrowania zamiast tego wybranego automatycznie), zaznacz opcję "Pytaj za każdym razem", a będziesz miał pełną kontrolę nad certyfikatami używanymi podczas przeglądania.
Menedżer certyfikatów
Kliknij przycisk Menedżer certyfikatów... by przejrzeć przechowywane certyfikaty, zaimportować nowe i zarchiwizować lub usunąć stare certyfikaty.
Menedżer urządzeń zabezpieczających
Urządzenia zabezpieczające służą do szyfrowania połączeń oraz przechowywania certyfikatów i haseł. Aby skorzystać z innego niż wbudowane w przeglądarkę Firefox urządzenia zabezpieczającego lub zmienić hasło główne dla urządzenia, należy nacisnąć przycisk Menedżer urządzeń zabezpieczających....

Weryfikacja

Weryfikacja pozwala sprawdzić, czy certyfikaty używane przez przeglądarkę Firefox nie są przedawnione.

CRL

Przeglądarka Firefox może używać list unieważnionych certyfikatów (CRL - Certificate Revocation Lists) do zapewnienia aktualności certyfikatów. Aby dodać nowe lub wyświetlić informacje o dostepnych listach unieważnionych certyfikatów, należy nacisnąć przycisk Menedżer CRL....

OCSP

Protokół OCSP (Online Certificate Status Protocol) służy do weryfikacji certyfikatu podczas każdego jego użycia. Przeglądarka Firefox nie używa domyślnie protokołu OCSP, lecz użytkownik może włączyć jego obsługę korzystając z tej opcji.

© 2002-2004 David Tenser. Polish translation © 2004-2005 AviaryPL.