Mozilla Firefox - Pomoc
de | en | es | fr | it | ja | ko | mk | nl | pl | sl | sv | zh

Wskazówki i porady

Na tej stronie znajdziesz różne wskazówki dotyczące Firefoksa. Większość z nich wymaga zmiany plików konfiguracyjnych na dysku twardym, więc musisz umieć wykonywać niektóre czynności związane z obsługą plików. Wskazówki podzielone są na cztery kategorie i posortowane względem ich ważności/popularności.

Spis treści


Wygląd przeglądarki

Dopasowanie menu do stylu Windows XP

Jeżeli używasz Windows XP i chcesz, żeby menu przeglądarki pasowało do standardowego schematu (Luna), do pliku userChrome.css należy dodać:

/* Dopasuj styl menu do Windows XP */
menupopup, popup {
  border: 1px solid ThreeDShadow !important;
  -moz-border-left-colors: ThreeDShadow !important;
  -moz-border-top-colors: ThreeDShadow !important;
  -moz-border-right-colors: ThreeDShadow !important;
  -moz-border-bottom-colors: ThreeDShadow !important;
  padding: 1px !important;
  background-color: Menu !important;
}
menubar > menu {
  border: 1px solid transparent !important;
  padding: 2px 5px 2px 7px !important;
  margin: 0 !important;
}
menubar > menu[_moz-menuactive="true"] {
  background-color : Highlight !important;
  color: HighlightText !important;
}

Dopasowanie menu do stylu klasycznych (9x/Me/2000) Windows

Niestety, domyślny wygląd menu przeglądarki Firefox jest pewnego rodzaju kompromisem pomiędzy płaskim stylem menu Windows XP a trójwymiarowymi menu starszych wersji okienek. Jeżeli chcesz nadać przeglądarce wygląd bardziej pasujący do klasycznych Windows, dodaj poniższy listing do pliku userChrome.css:

/* Dopasowanie menu do stylu klasycznych (9x/Me/2000) Windows */ 
menupopup, popup { 
  border: 2px solid !important; 
  -moz-border-top-colors: ThreeDLightShadow ThreeDHighlight; 
  -moz-border-right-colors: ThreeDDarkShadow ThreeDShadow; 
  -moz-border-bottom-colors: ThreeDDarkShadow ThreeDShadow; 
  -moz-border-left-colors: ThreeDLightShadow ThreeDHighlight; 
  padding: 1px !important; 
} 
menubar > menu[disabled="true"] { 
  border: 1px solid transparent !important; 
} 
menubar > menu[_moz-menuactive="true"] { 
  border-top: 1px solid ThreeDHighlight !important; 
  border-right: 1px solid ThreeDShadow !important; 
  border-bottom: 1px solid ThreeDShadow !important; 
  border-left: 1px solid ThreeDHighlight !important; 
  background-color: transparent !important; 
  color: MenuText !important; 
} 
menubar > menu[_moz-menuactive="true"][open="true"] { 
  border-top: 1px solid ThreeDShadow !important; 
  border-right: 1px solid ThreeDHighlight !important; 
  border-bottom: 1px solid ThreeDHighlight !important; 
  border-left: 1px solid ThreeDShadow !important; 
}

Użycie własnego tła pasków przycisków

Oprócz zmiany schematów, możesz dostosowywać przeglądarkę Firefox przez użycie własnego tła. Dodaj poniższy fragment do pliku userChrome.css:

/* Użycie tła dla pasków przycisków: 
  (Zamiast background.gif wstaw właściwą nazwę pliku z tłem) */ 

 menubar, toolbox, toolbar, .tabbrowser-tabs { 
  background-image: url("background.gif") !important; 
  background-color: none !important; 
 }

Najprościej umieścić plik z obrazkiem w tym samym katalogu, co plik userChrome.css. Obrazek może być dowolnego (rozpoznawanego przez Firefox) formatu.

Bardziej widoczny aktywny panel

W celu zwiększenia widoczności aktywnego panelu można zmienić jego kolor. Dodaj poniższy fragment do pliku userChrome.css:

/* Zmiana koloru aktywnego panelu */ 
tab{
  -moz-appearance: none !important; 
} 
tab[selected="true"] { 
  background-color: rgb(222,218,210) !important; 
  color: black !important; 
} 
 
/* Zmiana koloru nieaktywnych paneli */ 
tab:not([selected="true"]) { 
  background-color: rgb(200,196,188) !important; 
  color: gray !important; 
}

Wyłączenie pogrubienia czcionki w aktywnym panelu

Jeśli nie chcesz, żeby nazwa aktywnego panelu była pogrubiona, umieść poniższy fragment w pliku userChrome.css:

/* Wyłączenie pogrubienia aktywnego panelu */ 
tab[selected="true"] { 
  font-weight: normal !important; 
}

Usunięcie przycisku zamykania zakładek

Jeśli nie potrzebujesz przycisku zamykającego aktywną zakładkę, możesz dodać poniższy fragment do pliku userChrome.css:

/* Usunięcie przycisku zamykania zakładek */ 
.tabs-closebutton { 
  display: none !important; 
}

W dalszym ciągu możesz zamykać zakładki wybierając z menu kontekstowego Close Tab lub wciskając Ctrl+W

Usuwanie pozycji z menu głównego

Niektórzy lubią umieszczać pasek przycisków w tym samym wierszu, co menu. Aby mieć na to więcej miejsca, możesz wyrzucić z menu pozycje, których nie używasz. Dodaj poniższy fragment do pliku userChrome.css:

/* Usunięcie pozycji Go i Help z menu */ 
menu[label="Go"], menu[label="Help"] {
  display: none !important;
}

Zmiana ikony

W następujący sposób możesz zmienić ikonę głównego okna przeglądarki Firefox's:

 1. Przejdź do folderu, w którym zainstalowałeś przeglądarkę Firefox in (zwykle C:\Program Files\Mozilla Firefox\) i wejdź do podfolderu chrome.
 2. W folderze chrome utwórz nowy folder icons, przejdź do niego i utwórz w nim nowy folder default. Cała ścieżka powinna przypominać tę: C:\Program Files\Mozilla Firefox\chrome\icons\default\
 3. Wybierz plik z ikoną, której chcesz użyć (pod Windows będzie to plik .ico, pod Linuksem plik .xpm) i umieść go w folderze default i zmień jej nazwę na main-window.[typ pliku], czyli np. main-window.ico pod Windows i main-window.xpm pod Linuksem.

Oprócz głównego okna, możesz ustawić ikony dla oknien Bookmark Manager i JavaScript Console. Nazwy ikon to: bookmark-window.[typ pliku] i jsconsoleWindow.[filetype].

Po wykonaniu odpowiednich czynności musisz ponownie uruchomić przeglądarkę Firefox. Ładna ikonka Qute dla Windows autorstwa twórcy standardowego schematu przeglądarki Firefox znajduje się tutaj.

Wyświetlanie Sidebaru po prawej stronie

Jeśli wolisz mieć Sidebar po prawej stronie (zamiast po lewej), dodaj poniższy fragment do pliku userChrome.css:

/* Umieść sidebar po prawej stronie */ 
window > hbox { 
  direction:rtl; 
} 
window > hbox > * { 
  direction:ltr; 
} 

Zmiana szerokości paska szukania

Domyślnie, pasek szukania jest dość mały. Jeśli chcesz zmienić jego rozmiar, dodaj poniższy fragment do pliku userChrome.css:

/* Zwiększ szerokość paska szukania */ 
#search-container { 
  -moz-box-flex: 400 !important; 
}

Działanie przeglądarki

Otwieranie zewnętrznych odnośników w nowych oknach lub zakładkach

Jeżeli jakiś program chce wyświetlić stronę w standardowej przeglądarce, przeglądarka Firefox wykorzysta domyślnie aktualne okno, tzn. podmieni akutalnie oglądaną stronę na nową. Aby to zmienić, przejdź do Narzędzia > Opcje (Edycja > Preferencje pod Linuksem, Firefox > Preferencje w Mac OS X), wybierz Zaawansowane i kliknij Przeglądanie w panelach. Ustaw "Otwieraj odnośniki z innych aplikacji w:" na taką opcję, jaka ci bardziej odpowiada.

Dodatkowe opcje przeglądania w panelach

Istnieje kilka ukrytych ustawień dotyczących przeglądania w panelach, np. pozwalających zmusić strony, by zamiast otwierać nowe okna, otwierały nowe panele lub ładowały stronę w aktualnym panelu. Najpierw dodaj ten kod do pliku user.js:

// Więcej ustawień przeglądania w panelach:
 user_pref("browser.tabs.showSingleWindowModePrefs", true);

Uruchom Firefoksa ponownie i przejdź do Narzędzia > Opcje (Edycja > Preferencje pod Linuksem, Firefox > Preferencje w Mac OS X), wybierz Zaawansowane i kliknij na Przeglądanie w panelach. Powinny pojawić się następujące nowe ustawienia:

Wymuś, by odnośniki otwierające nowe okna otwierały je:
w panelu/oknie, w którym znajduje się odnośnik
w nowym panelu

Znaczenie tych ustawień powinno być oczywiste.

Zdecyduj, które nowe okna mają być blokowane

W poprzedniej poradzie dowiedziałeś się, jak wyświetlić ukrytą opcję Wymuś, by odnośniki otwierające nowe okna.... Jeśli ją uaktywniłeś, wszystkie okna, które dana strona chce otworzyć, pojawią się w aktualnym panelu/oknie lub w nowym panelu. Jednakże, dotyczy to także małych okienek wyskakujących (np. wyników ankiet albo okna ICQ na icq.com), które naprawdę powinny być otwierane w nowym oknie. Aby zmienić to zachowanie, by nie dotyczyło okien otwartych poprzez JavaScript, dodaj następujący kod do pliku user.js:

/* Force New Windows Restrictions
  0: Domyślnie - Przenieś wszystkie nowe okna do aktualnego panelu/okna lub nowego panelu
  1: Nie przenoś żadnych okien otwartych przez JS
  2: Nie przenoś okien JS zawierających informacje o rozmiarze, umiejscowieniu i pasku narzędzi */
user_pref("browser.link.open_newwindow.restriction", 2);

Wyświetlanie komunikatu o błędzie strony jako strony

Domyślnie, przeglądrka Firefox wyświetla denerwujące okienka z informacjami o błędzie jeżeli nie uda jej się połączyć z wybraną stroną, zamiast wyświetlić stronę WWW, jak robi to Internet Explorer. Aby wyłączyć okienka dialogowe i używać stron, do pliku user.js dodaj poniższy fragment:

// Pokazuj strony z informacjami o błędach zamiast okienek: 
user_pref("browser.xul.error_pages.enabled", true);

Uwaga - ten sposób wyświetlania informacji o błędach nie działa do końca prawidłowo, gdyż usuwa z historii ostatnio odwiedzaną stronę, przez co przycisk Back nie daje oczekiwanych rezultatów.

Zmiana działania "Znajdź wprowadzając"

"Znajdź wprowadzając" posiada kilka ukrytych opcji, które można zmieniać, aby dopasować przeglądarkę do własnych potrzeb. Do pliku user.js dodaj:

// Konfiguracja "Znajdź wprowadzając": 
// Ustaw tę opcję jako false aby całkowicie wyłączyć "Znajdź wprowadzając": 
user_pref("accessibility.typeaheadfind", true); 
// Jeżeli ustawisz tu true, pisanie czegokolwiek
// automatycznierozpocznie poszukiwanie 
// Jeżeli pozostawisz false (domyślnie),
// musisz wcisnąć / (szukanie tekstu)
// lub ' (szukanie odnośników) przed szukanym ciągiem znaków
user_pref("accessibility.typeaheadfind.autostart", true); 
// Wpisz tu false, jeżeli chcesz,
// aby "Znajdź wprowadzając" szukało też zwykłego tekstu: 
user_pref("accessibility.typeaheadfind.linksonly", true); 
// Jeżeli ustawisz tu true, poszukiwane odnośniki
// będą musiały zaczynać się od wpisywanego tekstu: 
user_pref("accessibility.typeaheadfind.startlinksonly", false); 
// Poniżej jest liczba milisekund, które "Znajdź wprowadzając" czeka na dokończenie pisania: 
user_pref("accessibility.typeaheadfind.timeout", 3000);

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat "Znajdź wprowadzając", przeczytaj dokumentację (po angielsku).

Wyłączanie pozostałych możliwości JavaScriptu

Firefox posiada kilka możliwości decydowania o tym, co mogą, a co robić skrypty JavaScript z oknami przeglądarki. Większość z nich dostępna jest z menu Narzędzia > Opcje > Przeglądanie > Zaawansowane. Jednak zawarta tam lista nie wyczerpuje wszystkich opcji. Poniżej przedstawiono pozostałe opcje, które można zmienić modyfikując plik user.js:

// Więcej opcji DOM/JavaScript
// Zmiana rozmiaru możliwa dla wszystkich okien pop-up: 
user_pref("dom.disable_window_open_feature.resizable", true); 
// Minimalizacja możliwa dla wszystkich okien pop-up: 
user_pref("dom.disable_window_open_feature.minimizable", true); 
// Menu widoczne we wszystkich oknach pop-up: 
user_pref("dom.disable_window_open_feature.menubar", true); 
// Pasek nawigacji widoczny we wszystkich oknach pop-up: 
user_pref("dom.disable_window_open_feature.location", true);
// Pasek przewijania widoczny we wszystkich oknach pop-up:
user_pref("dom.disable_window_open_feature.scrollbars", true);

Korzystanie z zakładek z Netscape'a 6/7 lub Mozilli

Jeśli korzystasz z Netscape'a 6/7 lub Mozilli, możesz używać wspólnych zakładek z przeglądarką Firefox. Wszystkie zakładki przechowywane są w pliku o nazwie bookmarks.html przechowywanym w katalogu z profilem. Na przykład, jeśli chcesz używać zakładek przeglądarki Netscape 7 w przeglądarce Firefox, dodaj poniższy fragment do pliku user.js:

// Określenie pliku z zakładkami
user_pref("browser.bookmarks.file", "C:\\Sciezka-Do-Profilu-Netscape\\bookmarks.html");

Pamiętaj o używaniu podwójnych odwróconych ukośników jako separatorów ścieżki, jeśli Twój system operacyjny to Windows, tj np. C:\\Path\\bookmarks.html zamiast C:\Path\bookmarks.html.

Domyślnie, jeżeli wpiszesz w pasku adresu zwykły tekst, który nie jest adresem strony WWW i wciśniesz Enter, przeprowadzane jest poszukiwanie Google "Szczęśliwy Traf" ("I'm Feeling Lucky" w wersji angielskiej), co powoduje przejście do pierwszego odszukanego adresu. Jeśli chcesz zamiast tego widzieć zwykłą listę wyników poszukiwania, wstaw poniższy fragment do pliku user.js:

// Zwykłe poszukiwanie Google z pasku adresu: 
user_pref("keyword.URL", "http://www.google.com/search?btnG=Google+Search&q=");

Oczywiście, możesz wybrać dowolną inną wyszukiwarkę, zmieniając odpowiednio powyższy fragment. Domyślnym zapytaniem jest "http://www.google.com/search?btnI=I%27m+Feeling+Lucky&q=".

Wyłączenie ikon zakładek

Można wyłączyć wyświetlanie ikon zakładek i "favicons" przez dodanie do user.js fragmentu:

// Wyłączenie ikon zakładek
user_pref("browser.chrome.site_icons", false); 
user_pref("browser.chrome.favicons", false);

Zmiana URL Wskaźnika Aktywności

Po kliknięciu we Wskaźnik Aktywności (określany także jako "throbber"), użytkownik przenoszony jest na określoną stronę WWW. Można zmienić adres, pod który przechodzi przeglądarka poprzez wskazanie go w pliku user.js:

// Kliknij na throbber aby przejść do Mozilla.org: 
user_pref("browser.throbber.url", "http://www.mozilla.org/");

Nie zapamiętuj adresów URL z Pasku Adresu

Możliwe jest zablokowanie zapamiętywania adresów wpisywanych w Pasku Adresu. Może to pomóc chronić prywatność użytkowników bądź np. zapobiec "odkrywaniu" stron, które wcześniej widzieli inni użytkownicy korzystający z komputera.

Andrew Mutch napisał stronę wyjaśniającą, jak można wykonać tę blokadę. (Strona w języku angielskim).

Uniemożliwienie wyłączania menu kontekstowego przez strony WWW

Niektóre strony WWW blokują dostęp do menu kontekstowego przez zmianę reakcji na wciśnięcie prawego przycisku myszy. Poniższy bookmarklet przywraca normalne działanie tego przycisku. Przeciągnij poniższy odnośnik do Paska Zakładek bądź dodaj do menu Zakładek:

Odblokowanie menu kontekstowego

Ewentualnie, wciśnij prawy przycisk myszki na odnośniku i wybierz Dodaj odnośnik do zakładek....

Od tłumacza: bookmarklet taki musisz za każdym razem otworzyć z Zakładek na stronie, która zablokowała menu podręczne. Nie jest to zbyt wygodne. Prościej wyłączyć globalnie możliwość blokowania menu kontekstowego przez witryny. Otwórz okno Opcji (Preferencji w Mac OS X i Linuksie), następnie wybierz Przeglądanie, kliknij przycisk Zaawansowane i odznacz pole "blokowanie lub podmiana menu kontekstowego".


Wygląd stron WWW

Blokowanie reklam

Reklamy na stronach WWW są denerwujące, często przecinają tekst lub migają, aby ściągnąć Twoją uwagę. Istnieje jednak pewien doskonały sposób na zablokowanie większości z nich.

Ze względu na długość fragmentu kodu w tej poradzie, została ona przesunięta na osobną stronę.

Prawdopodnobnie denerwują Cię elementy migające. Aby wyłączyć miganie, wystarczy dodać poniższy fragment do pliku user.js:

// Wyłączenie migania
user_pref("browser.blink_allowed", false);

Wyłączenie znaczników <marquee>

Niektóre strony WWW zawierają przesuwające tekst znaczniki marquee. Jeżeli nie wydają Ci się one potrzebne, dodaj poniższy fragment do pliku userContent.css:

/* Zatrzymanie znaczników <marquee> */ 
marquee { 
  -moz-binding         : none !important; 
  display            : block; 
  height            : auto !important; 
}

Jeżeli dodałeś ten fragment, ten tekst nie powinien się przesuwać po zresetowaniu przeglądarki.

Wymuszenie rozszerzalności ramek

Wiele stron WWW używa ramek do wyświetlania treści, niekiedy jednak ramki te są zbyt małe. Aby umożliwić zmianę wielkości wszystkich ramek, dodaj poniższy fragment do pliku user.js:

// Wymuszenie rozszerzalności ramek
  user_pref("layout.frames.force_resizability", true);

Pamiętaj jednak, że spowoduje to, że ramki otrzymają obramowania, przez co strony mogą zabawnie wyglądać.

Zmiana kursora dla odnośników otwieranych w nowych oknach

Poniższy fragment zmienia wygląd wskaźnika myszki za każdym razem, gdy wskazujesz odnośnik, który otwiera się w nowym oknie. Dodaj fragment do pliku userContent.css:

/* Zmieniaj kursor nad odnośnikami otwieranymi w nowym oknie */ 
:link[target="_blank"], :visited[target="_blank"],
:link[target="_new"],  :visited[target="_new"] { 
  cursor: crosshair; 
} 

Zmiana kursora dla odnośników wywołujących skrypty JavaScript

Poniższy fragment zmienia wygląd wskaźnika myszki za każdym razem, gdy wskazujesz odnośnik, który wywołuje polecenie Javascript. Dodaj fragment do pliku userContent.css:

/* Zmieniaj kursor nad odnośnikami Javascriptowymi */ 
a[href^="javascript:"] { 
  cursor: move; 
} 

Inne porady

Zmiana języka stron WWW

Niektóre strony WWW oferują treść w wielu językach. W przeglądarce Firefox możesz wybrać wiele języków i będą one używane w określonej przez Ciebie kolejności. Aby taką listę przygotować, przejdź do Narzedzia > Opcje (Edycja > Preferencje w Linuksie), wybierz Ogólne i kliknij na przycisk Języki....

Uruchamianie przeglądarki Firefox z pamięci przenośnej

Ten sposób umożliwia uruchamianie przeglądarki Firefox zapisanej na pamięci przenośnej, takiej jak np. klucz USB. Dzięki temu możesz korzystać z przeglądarki Firefox używając własnych ustawień na dowolnym komputerze, nawet tam, gdzie nie jest ona zainstalowana. Sposób działa tylko pod systemami Windows 2000 oraz Windows XP. Oto podstawowe instrukcje:

 1. Skopiuj folder programu the Firefox i folder profilu na wymienne medium pamięci przenośnej. W tym przykładzie jako R:\Firefox oznaczamy folder programu, a jako R:\FFProfile – folder profilu, zakładając, że litera dysku dla pamięci przenośnej to R:.
 2. Utwórz plik wsadowy R:\Firefox.bat z następującą linią:
  start \Firefox\firefox.exe -profile \FFProfile
 3. Opcjonalnie, wyłącz pamięć podręczną, by zmniejszyć ilość operacji zapisu na pamięci przenośnej – napisz about:config w pasku adresu Firefoksa i ustaw zmienną browser.cache.disk.enable na false.

Powodem, dla którego stosujemy plik wsadowy zamiast zwykłego skrótu, jest to, że skrót stosuje bezwzględne ścieżki dostępu do plików, a ponieważ faktyczna litera dysku dla pamięci przenośnej może się zmieniać w zależności od tego, do którego komputera jest ona podłączona, zastosowanie pliku wsadowego ze względną ściażką dostępu gwarantuje, że taki przenośny Firefox zadziała wszędzie.

Zaznaczanie i kopiowanie wybranych komórek tablic

Trzymając wciśnięty klawisz Ctrl możesz zaznaczać komórki tabel. Kliknij na dowolną porcję tablicy, która nie jest odnośnikiem. Możesz także zaznaczać wiele komórek na raz poprzez klikanie na poszczególne komórki bądź przez przeciąganie myszki. Zaznaczone elementy możesz skopiować jak zwykły tekst, korzystając ze zwykłych pozycji menu Edit.

Przyspieszenie wyświetlania stron

Domyślnie, przeglądarka Firefox nie wyświetla stron WWW przez pierwsze 250 milisekund w oczekiwaniu na dane. Jeżeli dodasz poniższy fragment do pliku user.js, przeglądarka będzie rozpoczynać wyświetlanie stron natychmiast, nawet nie czekając na dokończenie transmisji. Ma to ujemny skutek na wolniejszych maszynach, gdzie odbudowanie strony po kompletnym jej pobraniu może w konsekwencji wydłużyć czas jej ładowania.

// Opóźnienie wyświetlania (w milisekundach; domyślnie 250) 
user_pref("nglayout.initialpaint.delay", 0);

Włączenie przetwarzania potokowego

Przetwarzanie potokowe (pipelining) jest eksperymentalną opcją, mającą na celu zwiększenie wydajności pobierania stron, która niestety nie jest najlepiej realizowana przez niektóre serwery WWW i proxies. Aby ją wypróbować, dodaj poniższe opcje do pliku user.js:

// Włącz przetwarzanie potokowe: 
user_pref("network.http.pipelining", true); 
user_pref("network.http.proxy.pipelining", true); 
user_pref("network.http.pipelining.maxrequests", 100);

Wskazanie katalogu cache

Aby wskazać, w którym katalogu przechowywana będzie pamięć podręczna przeglądarki, dodaj poniższy fragment do pliku user.js:

// Katalog cache: 
user_pref("browser.cache.disk.parent_directory","C:\\Path To Cache");

Pamiętaj o używaniu podwójnych odwrotnych ukośników jako separatorów ścieżki, jeśli używasz systemu Windows, np. C:\\Path\\Path To Cache w miejsce C:\Path\Path To Cache.

Ustalenie rozmiaru cache'u w pamięci

Przeglądarka Firefox standardowo ustala wielkość pamięci operacyjnej przeznaczanej na pamięć podręczną stron automatycznie, na podstawie ilości wolnej pamięci. Aby arbitralnie określić wielkość pamięci do realizacji pamięci podręcznej, dodaj poniższy fragment do pliku user.js:

// Rozmiar cache'u w pamięci: 
// -1 = określany dynamicznie (domyślnie), 0 = wyłączony, n = wielkość cache'u w kB
user_pref("browser.cache.memory.capacity",    4096);

Aby całkowicie wyłączyć cache w pamięci operacyjnej, dodaj poniższy fragment:

// Wyłączenie cache'u pamięciowego: 
user_pref("browser.cache.memory.enable", false);

Kiosk internetowy

Andrew Mutch napisał szczegółowy samouczek opisujący, w jaki sposób można zmodyfikować przeglądarkę Firefox, aby dziłała ona w stylu "kiosku internetowego". Artykuł (w jęz. angielskim) znajduje się tutaj.

Dostęp tylko do wybranych stron WWW

Biblioteki często oferują przeszukiwanie katalogów zbiorów czy dostęp do innych baz danych z wykorzystaniem przeglądarki WWW. Zwykle, przeglądanie całego internetu, poza wybranymi stronami, jest w tym przypadku niewskazane. Podany tu sposób umożliwia ograniczenie zbioru stron możliwych do odwiedzenia za pomocą przeglądarki Firefox.

Ograniczenie dostępnych adresów WWW można osiągnąć przez zastosowanie ustawień proxy w przeglądarce Firefox. Artykuł autorstwa Andrew Mutch (w języku angielskim) na ten temat znajduje się na tej stronie.

Z powodu użycia znacznika <marquee>, strona nie stanowi poprawnego kodu XHTML 1.0 Strict.

© 2002-2004 David Tenser. Polish translation © 2004-2005 AviaryPL.